Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Missie

De stichting Stedenband Leiden - Buffalo City heeft ten doel:
1. het inhoud geven aan de stedenband tussen de stad Leiden en de stad Buffalo City in Zuid-Afrika
2. de Leidse bevolking een duidelijk beeld te geven van en te betrekken bij de leefsituatie van de inwoners van Zuid-Afrika, in het bijzonder van Buffalo City
3. het ondersteunen van en het samenwerken met verenigingen, instellingen, ondernemingen, personen en platforms die actief zijn ten behoeve van Zuid-Afrika, in het bijzonder Buffalo City
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>