Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Financiering

Het stadsbestuur van Buffalo City investeert zelf fors in de projecten die Leiden uitvoert in de stad. Dat gebeurt uit eigen middelen, maar ook met steun van hogere overheden. De gemeente Leiden en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City waren samen verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de drie projecten afval, HIV/Aids en water. Voor de Leidse inbreng in alle projecten droeg de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het merendeel van de kosten. Andere geldschieters waren de gemeente Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Waalse Kerk en enkele stichtingen, waaronder die van de stedenband zelf.

Eind 2010 zijn de grote VNG-projecten afgerond. Zowel landelijk als plaatselijk was het lange tijd onzeker welke kant het zou opgaan met de ontwikkelingssamenwerking. Inmiddels is wel duidelijk dat er veel veranderd is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt niet meer met stedenbanden. Wel is er een groot economie project met 15 gemeentes in Zuid-Afrika voor de komende 3 jaar. Leiden kan daar desgewenst in participeren. De stichting stedenband zou graag iets doen met Buffalo City op het gebied van economie/werkgelegenheid in Duncan Village, maar daartoe moet eerst Buffalo City aangeven welke wensen ze hiervoor precies hebben. Vervolgens zal de stichting voor zo‘n project fondsen moeten aanschrijven. 

Het waterproject dat werd uitgevoerd door het Hoogheemraadschap en Leiden is inmiddels afgesloten. De financiering verliep via het Hoogheemraadschap en de Unie van waterschappen.
Het Safe Park project wordt uitgevoerd door de stichting stedenband. Het geld dat daarvoor nodig is, is bij verschillende fondsen geworven: Impulsis, Share4More, Stichting Jong, KICIgelden en vele donaties van kerken die daarvoor zijn binnengekomen. Dit project zal nog in 2016 ondersteund worden door de stichting. Donaties kunnen worden overgemaakt op NL 65 INGB 0005 334529 tnv Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City.
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>