Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Keys to School

Keys to School is Keys to School is een schoolfonds dat opereert onder de stichting Stedenband.

Als ambassadeurs van de stichting Keys for Kids zijn wij in 2009 een maand uitgezonden naar King Williams Town om te helpen met het afmaken van een shelter voor straatjongens, Keys for Phandu. Tijdens deze reis hebben wij een bezoek gebracht aan de sloppenwijk Qusini en hebben daar met eigen ogen de arme en onderontwikkelde kant van Zuid-Afrika gezien. Wij waren geschrokken toen wij hoorden dat veel kinderen niet naar school gaan en daardoor weinig kans hebben op een betere toekomst. Onze maand in Zuid-Afrika heeft ons ertoe geïnspireerd om dit fonds, Keys to School, op te richten.

In de Zuid Afrikaanse zuster stad van Leiden, King Williams Town, kunnen veel kinderen wegens financiële redenen niet naar school. Keys to School wil hier verandering in brengen. Keys to School vindt dat elk kind het recht heeft op onderwijs ongeacht de financiële situatie van het gezin.

Wij geloven dat onderwijs het verschil maakt, helpt u mee? Dit kan door een eenmalige of maandelijkse donatie maar ook door te nemen aan de maandelijkse pubquiz die word georganiseerd door Keys to School!

Zie voor meer informatie over de werkwijze, data voor de quiz en dergelijke op keystoschool.nl


Twinning met een school in Buffalo City

Leidse scholen kunnen een een partnerschap aangaan met een school in Buffalo City, Zuid-Afrika. Een belangrijke stap, want scholen spelen een cruciale rol bij de vorming van leerlingen tot wereldburgers. Maar dan? Hoe kan daar inhoud aan worden gegeven? Het bestuur van de stedenband kan u op weg helpen. Jaarlijks wordt een ontmoeting geregeld met de Leidse scholen om de stand van zaken te bespreken, waarbij ook andere geinteresseerde scholen van harte welkom zijn. De volgende scholen zijn al in contact met scholen in Buffalo City:

Bonaventura Boerhaavelaan
Da Vinci College
Vlietland College 
ROC Leiden
Basisschool Morskring

Hieronder hebben we wat mogelijkheden voor samenwerking op een rijtje gezet.

Penvrienden
Speciale opdracht in bijvoorbeeld de Engelse les: elke leerling uit de Leidse klas schrijft een brief aan een leerling van de partnerschool. Hij/zij plakt er een foto bij en voegt er, indien wenselijk, een klein kadootje aan toe. De brieven worden door de stedenband naar Buffalo City gestuurd en verdeeld op de school, waarna elke leerling een brief terugstuurt. Zo kan een relatie worden opgebouwd. Als de school internet heeft, kan natuurlijk ook gemaild/gechat worden.

Introductielessen
Bij het vak geschiedenis wordt een les gegeven over Apartheid in Zuid-Afrika (kan verzorgd worden door het bestuur van de stedenband). De week erna is er een les over de leefgewoontes in Buffalo City of, iets algemener, over de millenniumdoelen. Daarnaast kan een les worden ingevuld met een film over Nelson Mandela.

Film over de partnerschool
Om een beeld te krijgen van de partnerschool en de leerlingen in Buffalo City, kan een filmpje worden vertoond. Andersom zou het ook leuk zijn als de school in Zuid-Afrika een filmpje te zien krijgt van het dagelijks leven op de partnerschool in Leiden. Dit kan het stedenbandbestuur faciliteren.

Opstel
Nadat de kinderen informatie hebben gekregen over Buffalo City, schrijven zij bij het vak Engels een opstel over het thema “Wat zou ik voor Buffalo City doen als ik 2000 euro beschikbaar had. Zou ik dat gebruiken voor huizen, eten, medicijnen, verbetering van de leefomgeving? Kies één doel en werk dat uit. De winnaar ontvangt 50 euro.

Ondersteunende organisaties
COS Zuid-Holland heeft ervaring met en kennis over thema’s als internationale samenwerking, migratie, duurzame ontwikkeling, kinderrechten, water en armoede. COS heeft onderwijsprojecten en lesprogramma’s waarmee de wereld in de school komt. Ze bemiddelt bij het zoeken naar muziek- en theatergroepen. Twee voorbeelden van projecten voor het voortgezet onderwijs zijn: de Millenniumbioscoop en Verrassend Bevolkt.
Oikos organiseert voor middelbare scholen chocoladeworkshops en biedt het programma Clash of Civilisation aan.
Timu Kota (Swahili voor Teamdroom) stelt zich ten doel dromen van jongeren op het gebied van maatschappij, ontwikkelingssamenwerking en de millenniumdoelen waar te maken. Ze daagt jongeren uit om zich actief in te zetten. Een van de vele projecten: Schilder je droom! Dromen vastleggen met een kwast samen met AZC-bewoners. En er zijn nog veel andere organisaties die programma’s aanbieden op scholen.

Leskist
Voor basisscholen heeft het COS een leskist Zuid-Afrika beschikbaar. Via alledaagse voorwerpen kan je een beeld krijgen van dit veelzijdige land. Een handleiding geeft de docent/begeleider een beeld van onder meer de grote verschillen tussen arm en rijk, en de gevolgen van de jarenlange Apartheid.

Sponsorproject
Is uw school nog op zoek naar een goed doel voor bijvoorbeeld de Kerst? In Buffalo City zijn nog veel projecten die aangepakt zouden kunnen worden. Wij helpen u een project uitkiezen.

Publiciteit
Doet uw school leuke en belangrijke dingen om leerlingen bewuster te maken? Dat mag best in de krant. Het stedenbandbestuur kan u helpen met artikelen in bijvoorbeeld de Stadskrant. Goed voor het imago van uw school!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders Marieke van Winden en Paul Day via info@leidenbuffalocity.nl

Kerstactie Da Vinci

Op 20 december vond in de aula Van het Da Vinci College / Kagerstraat de sfeervolle afsluiting plaats van een geslaagde kerstactie. De opbrengst van € 5.038,- voor het East London Child and Youth Care Centre in Buffalo City is door de gemeente Leiden verdubbeld. Wethouder Frank de Wit en rector Annick Dezitter overhandigden samen tijdens de community singing € 10.076,- aan Marjan de Jonge, vertegenwoordiger van de stichting stedenband Leiden-Buffalo City. 

Het geld is bedoeld voor schooluniformen en schoolkosten van de meer dan 800 kinderen die door het East London Child and Youth Care Centre worden geholpen. Marjan de Jonge bedankte namens Stuart Ralph, de directeur van het East London Child and Youth Care Centre allen die dit fantastische bedrag mogelijk hebben gemaakt: de leerlingen die met allerlei vindingrijke activiteiten geld hebben ingezameld, de school die er via Lodewijk Meijer en Annick Dezitter voor gezorgd heeft dat deze kerstactie een succes werd, en de gemeente die zo genereus was om het bedrag te verdubbelen!

De kinderen van het East London Child and Youth Care Centre kunnen naar school en daarmee bouwen aan een toekomst!  
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>