Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Isibindi - Safe park project in Duncan Village

Dit is een project voor wezen en kinderhuishoudens in de sloppenwijk van Buffalo City. Het Safe Park project werd voor 3 jaar (t/m juli 2015) met hulp van externe fondsen gefinancierd. Vanaf juli 2015 t/m maart 2016 vond nog extra financiering plaats.

Als gevolg van de HIV/Aids epidemie groeit het aantal wezen en kinderhuishoudens in Zuid-Afrika schrikbarend. In Duncan Village is het probleem groot, omdat er tot voor kort geen erkend sociaal maatschappelijk werk aanwezig is om deze kinderen te ondersteunen. Met dit project worden enerzijds sociaal maatschappelijk werkers opgeleid voor de zorg aan huis, anderzijds wordt een veilige plek voor de kinderen gerealiseerd - een Safe Park. In het Safe park worden kleine kinderen overdag opgevangen, als hun oudere broers of zusjes naar school gaan. Oudere kinderen kunnen hier leren hoe ze met geld moeten omgaan of hoe ze een groentetuintje kunnen aanleggen en ze krijgen hulp bij huiswerk. 

Het Safe Park ligt in het hart van Duncan Village, waar met behulp van Leiden eerder al een voetbalveld is aangelegd en moestuinen. Er is een school vlakbij en het Community Support Centre is er dicht in de buurt. Het project is tegelijk een werkgelegenheidsproject voor de vrouwen uit de sloppenwijk, die opgeleid worden in maatschappelijk werk. De trainingen worden verzorgd door de NACCW (National Association of Child Care Workers). Dat betekent dat zij na hun opleiding betaald worden vanuit het Department of Social Development van de provincie (Eastern Cape).

U kunt ons helpen met een donatie. Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 65 INGB 0005 334529 van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City o.v.v. Safe Park voor Duncan Village. Aangezien de Stedenband Leiden-Buffalo City een ANBI-status heeft, zijn uw donaties bij de belastingdienst aftrekbaar.

Met uw steun krijgen de weeskinderen van Duncan Village weer een beetje kans op een toekomst.
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>