Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Keys for Kids

Keys for Kids was een project waarbij Leidse jongeren uitgezonden werden naar Buffalo City voor een klusvakantie. 

In de zomer van 2012 stond het project Glen Stella III op het programma:
Omdat het weeshuis East London Child and Youth Care Centre kwetsbare kinderen een nieuw onderkomen wilde bieden, maar  daarvoor geen ruimte had, heeft Keys for Kids op het weeshuisterrein een nieuw onderkomen laten bouwen. Een lokale aannemer heeft het gebouw geplaatst en de jongeren hebben de unit geverfd en ingericht. Ook hebben zij een moestuin aangelegd. Er gingen 13 jongeren mee naar Buffalo City. Het project 2012 werd mede mogelijk gemaakt door een bijzonder gulle donatie van Ellen‘s Children Fund. 

Helaas heeft het bestuur in de loop van 2013 moeten besluiten geen jongeren meer uit te zenden.

Stichting Keys for Kids opgeheven

 Het bestuur van de Stichting Keys for Kids, afgekort K4K, heeft tot zijn spijt op 27 juni van dit jaar moeten besluiten K4K op te heffen en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City te vragen verder haar gedachtengoed te beheren.

Het bleek steeds moeilijker om aan de financiële en organisatorische voorwaarden te voldoen die nodig zijn om een groep jongeren gedurende de zomer uit te zenden naar onze zusterstad Buffalo City in Zuid-Afrika. De verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de stichting worden door de stichting Stedenband overgenomen. 

Na het vertrek van Muriel Bosman viel de ondersteuning vanuit de gemeente weg. De Stichting is er voor 2012 in geslaagd toch nog een missie te organiseren door de aanstelling van een tijdelijke coördinator en een goede 3-koppige leiding. Mede door hun enthousiasme en inzet is er op het terrein van Glen Stella een geweldige prestatie geleverd door twaalf Leidse jongeren. Door de enorme financiële steun van Ellen’s Children Fund kon daar voor de tweede maal een nieuw onderkomen worden gebouwd voor een korter of langerdurend verblijf van wezen en kinderen in nood. Door de Leidse jongeren is het gebouw verder afgewerkt en ingericht. De verhalen waarmee zij terug kwamen, waren ontroerend en hartverwarmend. De jongeren hebben een ervaring opgedaan die van invloed zal blijven op hun verdere leven. Het gebouw heet Ellen‘s Home en is genoemd naar Ellen, naar wie ook Ellen’s Children Fund genoemd is, het fonds, dat ons al jaren financieel in ons werk heeft gesteund.

Het is buitengewoon jammer dat het bestuur het besluit tot opheffing heeft moeten nemen, zeker na het succes van 2012. Hoe spijtig het ook allemaal is, er is toch alle reden om trots te zijn op het prachtige werk dat is verricht. Op twee plaatsen in Buffalo City staan kinderverblijven die vele jongeren een veilig onderkomen en goede verzorging bieden: op Glen Stella in East London en in King Williams Town, waar K4K meerdere missies met succes heeft afgerond. Honderden kinderen en hun begeleiders genieten dagelijks van het mooie werk dat door onze jongeren en hun leiding daar is verricht. Het bestuur van K4K is allen, de vele jongeren van alle missies in het bijzonder, hun begeleiders, de leiding van de beide weeshuizen, de sponsoren, de scholen die ons financieel hebben gesteund met acties, de donateurs en de vele vrienden buitengewoon dankbaar. Wij kunnen met zijn allen trots zijn op wat is gepresteerd. Zie ook www.keysforkids.nl

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>