Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Afvalproject

Van 2005 tot 2010 werkte de gemeente Leiden en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City samen aan een afvalproject om te zorgen voor een schoner en gezonder leefmilieu met name in Duncan Village. In deze krottenwijk waren geen afvalverzamelplekken en de bewoners stortten hun afval op willekeurige plekken.

In augustus 2002 werd Buffalo City geconfronteerd met hevige regenvallen. Door overstroming werden wijken weggespoeld en meer dan 4000 mensen verloren huis en haard. Al gauw werd duidelijk dat een falend afvalbeleid deel uitmaakte van het overstromingsprobleem. Het willekeurig gedumpte afval had namelijk het drainagesysteem verstopt.

Van 2007 tot 2010 werd eraan gewerkt om het afvalbeleid in Buffalo City te verbeteren. In Duncan Village werden er in totaal 31 afvalverzamelplekken ingericht, bestaande uit een betonnen plaat met een hek eromheen. Tijdens het project kwam men op het idee dat scheepscontainers nog handiger zijn als inzamelplekken. Deze kunnen makkelijk ergens neer worden gezet, maar kunnen ook verplaatst worden zodra de infrastructuur verandert. Zo werden er 30 zeecontainers gekocht en op andere plaatsen in Buffalo City neergezet.

De locaties worden beheerd en schoongehouden door mensen uit de directe omgeving. Zij vormen daarvoor kleine corporaties. In Duncan Village zijn inmiddels zes van zulke corporaties opgericht die getraind zijn en ingeschreven staan bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. Deze corporaties maken door onder andere deur tot deur campagnes de bevolking ervan bewust dat het gevaarlijk en onhygiënisch is om afval in de berm te dumpen. Onderdeel van het projectplan was dat de corporaties voor hun werk door de gemeente Buffalo City worden betaald, maar hiervoor kon de gemeente jammer genoeg nog geen geld vrij maken.

Buffalo City heeft dank zij het project het afvalbeleid in de krottenwijken goed op de rails gezet. Er wordt goed gebruik gemaakt van de inzamelplekken en Duncan Village is een stuk schoner dan voor het project.

De strategie om afvalverzamelplekken en beherende corporaties op te zetten is door de gemeente Buffalo City in hun lange termijn-ontwikkelingsplan opgenomen die door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Jaap Coorens via info@buffalocity.nl

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>