Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Het HIV/Aids-project 2003 - 2010

De HIV / Aids-epidemie in Zuid-Afrika is een van de ernstigste rampen in de wereld. In 2008 waren bijna 5,6 miljoen Zuid-Afrikanen HIV-positief. Vooral in de provincie Oostkaap, waar Buffalo City ligt, is het probleem groot: in 2008 kwamen er dagelijks 223 nieuw geïnfecteerden bij en dagelijks stierven 120 mensen door deze ziekte. Aids vormt dan ook een enorme bedreiging voor de ontwikkeling van de gemeenschap op sociaal, cultureel en economisch gebied. 


Ondersteuning van het HIV/Aidsbeleid in Buffalo City door Leiden

Van 2003-2010 heeft Leiden de gemeente Buffalo City ondersteund bij het opzetten van een integraal HIV/Aidsbeleid. In 2002 waren er in Buffalo City wel allerlei organisaties en instellingen bezig met verschillende projecten op het terrein van HIV/Aids, maar er was geen sprake van enige samenhang of afstemming. De gemeente was vooral bezig met beleid ten behoeve van eigen werknemers. In samenwerking met Leiden is er de afgelopen 7 jaar een volledig HIV/Aids beleid ontwikkeld dat een rol speelt in alle facetten van het gemeentelijk beleid. De aanpak van Buffalo City is vanwege de coördinatie en samenhang in het beleid een voorbeeld voor Zuid- en Zuidelijk Afrika.

Resultaten van het beleid
  • Door netwerkvorming en het opzetten van een database werd een integraal beleid mogelijk. Via platforms en het Local Aids Council werken organisaties nu samen met de gemeente.
  • Er zijn beleidsstrategieën ontwikkeld op het gebied van HIV/Aids en voor kwetsbare groepen als vrouwen, ouderen, invaliden, jongeren en wezen.
  • Er zijn 3 Community Support Centra gerealiseerd met een loketfunctie, van waaruit mensen gericht kunnen worden geholpen. Maatschappelijke werkers helpen de bevolking op het platteland op dezelfde manier.
  • Er zijn 2 toolkits ontwikkeld waarmee maatschappelijk werkers de noodzakelijke informatie kunnen geven over alle dienstverlening op het gebied van Aids en voor de genoemde kwetsbare groepen.
     
Het beleid richt zich op die groepen die het meest getroffen worden door HIV/Aids. Daarom is er nu meer aandacht voor:
  • De positie van vrouwen en hun participatie in gemeente en woonomgeving
  • Ouderen, die vaak de zorg voor kleinkinderen op zich moeten nemen. Zij leven vaak in armoedige omstandigheden (ondersteuning en toelagen).
  • Invaliden: zij waren een vergeten groep, vooral als ze op het platteland of in de voormalige townships woonden. Zij hebben nu betere toegang tot informatie, dienstverlening en werkgelegenheid.
  • Jongeren: jeugdadviseurs helpen jongeren met trainingen, life skills en bij het vinden van werk.
Conclusie
Er is heel veel tot stand gekomen in de afgelopen 7 jaar. Buffalo City kan met de beleidsstrategieën die de afgelopen 3 jaar met hulp uit Leiden zijn gemaakt vooruit en de gemeente betrekt HIV/Aids bij al zijn beleid.

Voor wezen en risicojongeren moet echter nog heel veel gebeuren, vooral in de townships! Nieuwe plannen

Situatie in Duncan Village
In de krottenwijk Duncan Village leven 80.000 mensen in extreme armoede, dicht op elkaar gepakt op 2% van de totale oppervlakte van de stad Buffalo City. Veel jongeren in Duncan Village zijn werkeloos. Ze lopen grote risico’s in misdaad en verslaving terecht te komen. Hun seksuele gedrag resulteert in een hoog percentage HIV besmette teenagers. Het totale aantal HIV geïnfecteerde bewoners is hoog. Velen weten niet eens dat ze besmet zijn. Het aantal wezen en kinderhuishoudens neemt schrikbarend toe. Er is geen sociaal werk ten behoeve van kinderen en jongeren in Duncan Village. Leiden wil aan dit probleem een bijdrage leveren met het realiseren van een Safe Park voor Duncan Village en een werkgelegenheidsproject voor jongeren.

Beschrijving van de projecten


• Wezenproject en Safe Park voor Duncan Village
In dit project worden wezen en kinderhuishoudens ondersteund door sociale werkers, die uit de gemeenschap zelf geselecteerd worden en direct inzetbaar zijn zodra ze met hun opleiding beginnen. Tegelijk versterkt dit de gemeenschap: De mensen die als sociale werkers in het project aan de slag gaan, krijgen hiermee een betaalde baan en de gemeenschap wordt vanaf het begin betrokken bij het project. Ook wordt een Safe Park opgezet waar kinderen en jongeren een veilige en rustige plek vinden om bijvoorbeeld huiswerk te maken. Voor meer informatie klikt u hier.

• Risicojongeren (Youth at Risk) in Duncan Village
Vanuit het HIV/Aidsproject startte het Youth at Risk project half 2010 als een pilot. Het is gericht op kansloze, verslaafde en vaak criminele jongeren in Duncan Village. Er is een netwerk opgericht van gemeente, politie, jeugdadviseurs en wijkvertegenwoordigers, dat samen werkt aan de implementatie van het project. Kleine groepen jongeren worden geselecteerd voor sportactiviteiten. Hierna probeert men door het aanleren van sociale verantwoordelijkheid (life skills) het gedrag van deze jongeren ten aanzien van seksueel gedrag, HIV en criminaliteit te veranderen. Nieuw onderdeel van het project is het opzetten van werkgelegenheid voor deze jongeren. Zo wordt bekeken of er bijvoorbeeld een soort sociale werkplaats te creëren is om op deze manier de jongeren een toekomstperspectief te kunnen bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider HIV/Aids Marjan de Jonge via info@leidenbuffalocity.nl
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>