Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Wat doen we?

De afgelopen jaren heeft Leiden drie grote projecten uitgevoerd met Buffalo City. Ten eerste het afvalproject waarbij ruim 50 inzamelplekken voor afval werden ingericht ter verbetering van de gezondheid van de bewoners en de leefbaarheid van het stadsdeel. Het waterproject zorgde ervoor dat de rivier de Amalinda Stream niet meer overstroomt. Het derde grote project had tot doel samen met Buffalo City een integraal HIV/Aidsbeleid op te zetten. Deze projecten zijn eind 2010 afgesloten. Het waterproject heeft in 2011 een vervolg gekregen.

Deze grote projecten werden via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betaald uit het budget dat het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks ter beschikking stelde. Eind december 2010 heeft de Tweede Kamer besloten om de financiering voor de nieuwe gemeentelijke VNG-projecten ten gunste te laten komen aan een internationaal Aidsfonds. Dit besluit betekent voor de stedenband dat er in 2011 geen nieuw VNG-project kan worden aangevraagd. Het waterproject wordt uitgevoerd door het Hoogheemraadschap in samenwerking met de Unie van Waterschappen.

Het bestuur is inmiddels gestart met het in kaart brengen van andere mogelijkheden om projecten in Buffalo City op te zetten. Zo wordt onderzocht of er in Leiden draagvlak is voor projecten op het terrein van economische ontwikkeling, sport, kunst en cultuur, veiligheid, educatie, water en een vervolg op HIV/Aids. Het is de bedoeling dat deze projecten worden gedragen door Leidse partners en dat zij een bijdrage leveren aan de Millenniumdoelen.

Daarnaast gaan de overige projecten, zoals het jongerenproject Keys for Kids en de scholentwinning gewoon door.
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>