Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Een nieuw hart voor Duncan Village

      
Op 17 juni werd het zuidelijke gedeelte van het Mzonyana-park, het "nieuwe hart van Duncan Village”, feestelijk geopend. Naast een Leidse delegatie was ook Sandra Pellegrom, plaatsvervanger van de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika, aanwezig om deze mijlpaal in de samenwerking tussen de gemeente Leiden en Buffalo City te vieren. Ze opende officieel de brug, het informatiecentrum, de speeltuin en plantte samen met councillor Ngezi een boom. Het was een drukte van belang!

 

Wat gebeurde na de watersnood in Buffalo City in 2002?

Misschien herinnert u zich nog dat de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City in 2002-2003 een inzamelingsactie heeft georganiseerd voor de watersnoodramp die in de zomer van 2002 in Buffalo City plaats vond. Veel Leidse instellingen en scholen doneerden spontaan of organiseerden een kerstactie voor de getroffen zustergemeente. Aanvankelijk was het idee om met het geld voor de slachtoffers nieuwe huizen te bouwen. Dat bleek echter niet zo’n goed idee te zijn, omdat er op de plek waar de ramp had plaats gevonden beter niet opnieuw gebouwd kon worden. In overleg met Buffalo City is daarom besloten om met de watersnoodgelden liever bij te dragen aan de herontwikkeling van het stuk land in de directe omgeving van de rivier die de overstromingsramp had veroorzaakt. Het heeft wel lang geduurd voordat we u de resultaten hiervan kunnen laten zien. Voor een goede oplossing was erg veel overleg nodig en ook de daadwerkelijke uitvoering van het plan kost tijd en inspanning. Maar we zijn er trots op u nu te kunnen informeren over wat er inmiddels met hulp van meerdere partners is gerealiseerd.

Overstroming in Buffalo City
In de zomer van 2002 vond er in het Zuid-Afrikaanse Buffalo City als gevolg van hevige regenval een zware overstroming plaats. De rivier de Amalinda, die dwars door de sloppenwijk Duncan Village stroomt, brak buiten zijn oevers en sleurde hutjes en bewoners mee in een woest kolkende stroom. De schade was enorm. Meer dan 6000 mensen verloren huis en bezittingen en er vielen doden.

Actie watersnood
Leiden reageerde geschokt op de berichten en de foto’s. De stedenband organiseerde een inzamelingsactie voor de slachtoffers. Scholen, de politie en veel andere organisaties en instellingen in Leiden brachten met elkaar € 20.000 op. De gemeente verdubbelde dat bedrag.

Inzet van het geld
In overleg met Buffalo City is besloten de watersnoodgelden te besteden aan de herontwikkeling van een stuk land in de directe omgeving van de rivier. Het heeft even geduurd voordat deze plannen konden worden gerealiseerd. In 2004 besloot Hoogheemraadschap Rijnland te participeren in het waterproject, dat er mede voor gezorgd heeft dat samen met de gemeente Leiden projecten konden worden opgestart voor de herontwikkeling van Duncan Village.

Herontwikkeling directe omgeving van de Amalinda-bedding
Vanwege het overstromingsgevaar moesten de hutten uit het rivierbed worden verwijderd. Dat was geen eenvoudige klus. De inwoners van Duncan Village wilden het liefst dicht bij het centrum van East Londen blijven wonen vanwege de werkgelegenheid en de voorzieningen. Maar uiteindelijk is er in het centrum van Duncan Village rond de rivierbedding een groot stuk grond vrijgekomen. Daar zijn moestuinen aangelegd voor de bewoners. De bewoners hebben geleerd hoe ze groente kunnen verbouwen. Ze werken samen met de gemeentelijke kwekerijen in Duncan Village en East Londen. Er is een comité opgericht van bewoners dat ervoor moet zorgen dat er toezicht is en dat onderhoud wordt gepleegd. Inmiddels zijn er ook sportvoorzieningen aangelegd, waaronder een voetbal- en een basketbalveld. Daar wordt inmiddels al druk gebruik van gemaakt.

Park
Aan verdere plannen voor de invulling van de rivierbedding wordt inmiddels hard gewerkt. Er komt een multifunctioneel park met ruimte voor kinderen, die in de dicht op elkaar gebouwde krottenwijk geen plek hebben om te spelen, er komt een ontmoetingsruimte voor ouderen. En er komt een herinneringstuin met een begraafplaats en een openluchttheater.

Partners
Aan de herontwikkeling van de Amalinda-bedding wordt bijgedragen door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Gemeente Leiden, de Gemeente Buffalo City en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City. Ook de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika heeft een bijdrage geleverd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de stedenband en van het South Africa- Netherlands Water Network 

De Stichting Leiden-Buffalo City staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28088513.

Nieuwjaarsbijeenkomst Leidse stedenbanden

Op zondag 16 januari kwamen de besturen van de vier Leidse stedenbanden en hun partners in de stad samen om bij een hapje en een drankje gedachten uit te wisselen, kennis met nieuwe leden te maken en op het nieuwe jaar te toosten. De stad Leiden onderhoudt vier stedenbanden: met Buffalo City in Zuid-Afrika, met Juigalpa in Nicaragua, met het Engelse Oxford en het Poolse Torùn.

Keys to School

Een bezoek aan Buffalo City in 2009 in het kader van het stedenbandproject Keys for Kids raakte de drie toenmalige KfK-ambassadeurs Irene Goudberg, Ellen Kluts en Eline Joor zodanig dat ze besloten een eigen project te starten. Dit project, genoemd Keys to School, heeft ten doel, zo veel mogelijk kinderen aan een schoolopleiding te helpen, door de financiering van bijvoorbeeld hun schoolgeld, schoolkleding en schoolboeken veilig te stellen. Het gaat met name om kinderen die  door de AIDS-epidemie geen ouders meer hebben, en waar het oudste kind, vaak zelf niet veel ouder dan 12 tot 15 jaar, voor de anderen zorgt. Nu, in mei 2010, is het zover en kunnen de eerste tien kinderen dankzij dit initiatief naar school! Meer informatie vindt u op www.keystoschool.nl.

Wethouder De Wit ondertekent MoU in Buffalo City

Wethouder De Wit heeft op 17 november 2010 de Memorandum of Understanding voor de periode 2011- 2015 met de Leidse zusterstad Buffalo City (Zuid-Afrika) ondertekend.

Leiden heeft sinds 1998 een officiële stedenband met Buffalo City, Zuid-Afrika. In het kader van deze stedenband wordt een aantal projecten uitgevoerd die als doel hebben het lokale bestuur te versterken in de strijd tegen armoede. Leidend voor de uitvoering is City Wide Approach, waardoor diverse Leidse organisaties, scholen maar ook gemeentelijke afdeling betrokken zijn bij een of meerdere projecten in Buffalo City. Daarnaast zijn er meer dan 100 vrijwilligers uit de stad actief, met name voor en door het jongerenproject Keys for Kids. De financiering hiervoor komt van Nederlandse subsidieverstrekkers en Leidse bedrijven, instellingen en particulieren.

Voor de uitvoering van de projecten en de manier waarop Leiden en Buffalo City samenwerken, zijn afspraken vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). De huidige MoU eindigt in 2010. Omdat het voor het verkrijgen van subsidies een voorwaarde is dat er een MoU is, is het noodzakelijk een nieuwe MoU aan te gaan voor de periode van 2011-2015. Deze periode is gelijk aan de duur van de nieuwe subsidieperiode en de looptijd van de Millenniumdoelencampagne.

Foto: Wethouder Frank de Wit feliciteert zijn collega wethouder Dikimolo

Nieuw talent voor Buffalo City

Als hanggroep intimideer je de buurt met overlast. Ben je een potentiële haard voor (kleine) criminaliteit. Hoe voorkom je (verder) afglijden, en wat is de link met de stedenband Leiden – Buffalo City?
Van de delegatie uit Zuid-Afrika die deze week in Leiden verblijft, bezocht een deel op 21 september voetbalclub Roodenburg in Leiden – Noord. Het zenuwcentrum van het Leidse jongerenproject Talent on Playground (TOP), de successor van Thuis op Straat.
TOP richt zich op hangjongeren op zes plekken in de stad, in wijken als De Mors, De Kooi en de Slaagwijk. Een kwetsbare, moeilijk bereikbare groep. Projectleider en initiatiefnemer Robin van Wieringen dringt hun sociale structuur binnen, ‘wordt vriendjes’ en laat ze sporten. Daarna is verdere hulp en begeleiding mogelijk, leidend tot bijvoorbeeld een baan, een huis of een opleiding.
Van Wieringen, zelf oud-speler van het eerste elftal van Roodenburg, probeert de ‘leider’ van de groep voor zich te winnen. Van hem maakt hij een ‘talent’, een rolmodel voor de rest van de groep. En is hij ook geschikt voor die taak, dan kan Van Wieringen hem (,,Het zijn eigenlijk altijd jongens’’, aldus de Leidenaar, ,,meisjes veroorzaken nauwelijks problemen’’) een vrijwilligersvergoeding aanbieden (1500 euro per jaar). ,,Ik praat veel met ze. Wat verwacht je van het leven? Wat vind je van je leven? Dat soort vragen’’, vertelde de projectleider woensdag. Eén van zijn oorspronkelijke talenten is inmiddels bij hem in dienst.
Talent on Playground wordt als een succes beschouwd, al wordt veel waardering aan Van Wieringen zelf toegeschreven, die met zijn energie, bevlogenheid en onorthodoxe aanpak veel bereikt. Na vier jaar heeft hij gemerkt dat de overlast in de buurt binnen vier weken weg is, jongeren zelfredzamer (en bewuster) worden. Soms gaat het ook nog mis: één van de jongeren pleegde een gewapende overval op een tankstation. Probleem voor Van Wieringen is dat de financiering na dit jaar stopt. Hij zoekt naar nieuwe geldbronnen.
Sport, andere activiteiten en (zelf)bewustzijn: dat is waar zich het nieuwe programma van het HIV/Aidsproject van de stedenband Leiden – Buffalo City op richt. In Duncan Village, een van de (grote) sloppenwijken in de Zuid-Afrikaanse gemeente, draait het ook om moeilijke, kwetsbare en potentieel gevaarlijke groepen jongeren. De stedenband wil deze jongeren begeleiden, laten sporten én bewust maken van de risico’s van aids, de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in het land – zeker in sloppenwijken.
In het clubhuis van Roodenburg waren namens het HIV/Aidsproject Shaun Petzer (Buffalo City) en Marjan de Jonge (Leiden) aanwezig. Ook de burgemeester van Buffalo City, Zukisa Faku, luisterde mee. Andere toehoorders waren stedenbandcoördinator Muriel Bosman van de gemeente Leiden en enkele bestuursleden van de Stichting Stedenband Leiden – Buffalo City.
De Jonge en Petzer proberen Van Wieringens ervaringen en werkwijze te koppelen aan het Zuid-Afrikaanse programma. Voor het project is ontwikkelingsgeld beschikbaar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zuid-Afrikaanse belangstelling voor Leidse scholen

Councillor Dinesh Vallabh en Diana Machielse van het Vlietland collegeVan 20 tot 25 september 2010 bracht een delegatie uit Buffalo City een bezoek aan vijf Leidse scholen. Deze scholen gaan samenwerken met vijf scholen aan de andere kant van de wereld. Leerlingen wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe hun leven eruit ziet, wat hun verwachtingen zijn, wat belangrijk voor hen is, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen en nog veel meer. Die uitwisseling kan via Hyves, per mail of, als de school in Zuid-Afrika nog geen internet heeft, gewoon ouderwets per brief. Jongere leerlingen, die nog niet zo vaardig zijn met de pen, maken tekeningen. Ze krijgen prachtige tekeningen en brieven terug. Zo ontwikkelen ze zich tot echte wereldburgers. Op dit moment hebben de volgende Leidse scholen een partnerschap: Morskring, Bonaventura college, Da Vinci college, Vlietland college en ROC. Scholen die belangstelling hebben voor zo‘n samenwerking in de toekomst, kunnen contact opnemen met Marieke van Winden, info@leidenbuffalocity.nl.

Op de foto: Councillor Dinesh Vallabh en Diana Machielse van het Vlietland college

Delegatie gemeente Buffalo City in Leiden

Van 19 tot 26 september zal een delegatie van de gemeente Buffalo City, waaronder burgemeester Zukisa Faku, op bezoek zijn bij de gemeente Leiden. Op de gasten wacht een druk programma, waarbij de onderwerpen water, HIV/Aids en de samenwerking van scholen op de voorgrond zullen staan. Ook wordt besproken op welke gebieden de gemeentes toekomstig verder kunnen samenwerken.
Zo zijn er momenteel plannen in de maak om te kijken of in Buffalo City uit vuil water schoon drinkwater gemaakt kan worden en er tegelijk energie bij kan worden gewonnen. In Nederland heeft men van zulke innoverende processen veel meer kennis in huis en onze zusterstad is heel benieuwd daarover te vernemen. Daarom staan onder andere bezoeken bij het Hoogheemraadschap Rijnland, bij Rionet in Ede en bij de gemeente Doetinchem op het programma. Ook zal een biogas-project in Leiden en een waterpompstation in Katwijk worden bezocht.
In het HIV/aidsproject wordt met Buffalo City gewerkt aan beleid voor groepen die het meest getroffen zijn door HIV/aids. Onderwerpen die voor de gemeentelijke samenwerking van belang zijn, zijn bijvoorbeeld de integrale benadering van zorg en welzijn in de WMO en in het jeugdbeleid. Hoe is de aanpak in Zuid-Afrika en hoe werkt het in Nederland? Naast verschillende discussiebijeenkomsten zal de delegatie overleg hebben met de WMO-ambtenaren van de gemeente Leiden en zal een presentatie van het Jeugdpreventieproject van de politie en jeugdzorg worden bezocht. Er wordt ook gekeken hoe getalenteerde jongeren als rolmodel sportieve wijkactiviteiten begeleiden bij het Leidse Project Talent on Playground. Verder staat nog een bezoek aan de Leidse straatadvocaat gepland.
Verschillende Leidse scholen zijn een partnerschap aangegaan met een school in Buffalo City, om op deze manier hun scholieren in aanraking te brengen met een andere cultuur. Hierbij horen het Bonaventura College, het ROC Leiden, het Da Vinci College en het Vlietland College. De delegatie zal deze scholen uiteraard met een bezoek vereren.
Daarenboven staat een bezoek bij burgermeester Lenferink op de agenda en een ontmoeting met wethouder Frank de Wit. Ook zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden bezocht. Al met al dus een heel druk en veelbelovend programma. Hierbij heten we de delegatie uit Buffalo City van harte welkom en we wensen ze een aangename en productieve tijd toe in Leiden en omstreken.

Wijnproefavond geslaagd!

Op zaterdag 10 juli organiseerde de stedenband in samenwerking met Keys for Kids een wijnproefavond onder leiding van een gediplomeerd vinoloog. Het was een zeer geslaagde avond. Elke deelnemer kreeg na afloop een gratis fles wijn.

Glen Stella-ambassadeurs terug uit Buffalo City

Van 28 juli tot 22 augustus verbleven de Glen Stella-ambassadeurs van het stedenbandproject Keys for Kids in Buffalo City om daar mee te helpen aan de opbouw van een opvanghuis voor kwetsbare meisjes. Geen van de ambassadeurs was eerder in Zuid-Afrika geweest en zo viel er voor hen tijdens deze reis een nieuwe wereld te ontdekken. Meer informatie over Glen Stella en de ambassadeurs vindt u hier.

Feestelijke opening Glen Stella-Campus

Drie weken klussen van Keys for Kids-afgevaardigden uit de stad Leiden werd op vrijdag 20 augustus beloond: In East London werd de Glen Stella-Campus, een nieuw opvanghuis voor meisjes met een bijzonder moeilijk verleden, feestelijk geopend.

Millenniumtour doet Leiden aan


Van 16 tot 24 oktober is de week van de Millenniumdoelen. Elke dag staat een stad in Nederland in het teken van een millenniumdoel. Op 20 oktober doet de millenniumtour Leiden aan. Studentenvereniging Ontwikkelingssamenwerking zal in samenwerking met Move Your World, IFMSA en Stichting Keihan aandacht besteden aan millenniumdoel 4: Minder kindersterfte. Meer informatie op www.millenniumtour2009.nl en op www.soleiden.nl.

‘De vuvuzela‘s worden opgepoetst‘

Voor Zuid-Afrika valt er genoeg te winnen op het aanstaande wereldkampioenschap voetbal. Tegelijk zijn er dingen om je zorgen over te maken, bleek uit het debat op zondag 9 mei dat de Stedenband over het komende toernooi hield.
Schrijver Abdelkader Benali, Tweede-Kamerlid Helma Neppérus (VVD), Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) en journaliste en publiciste Floor Milokowski bezorgden de toehoorders in het Scheltemacomplex in Leiden een inspirerende middag. Gespreksleider Ton van Brussel, directeur van de Rode Hoed, zorgde voor een geanimeerde discussie. Centraal stond de vraag of Zuid-Afrika voldoende kan profiteren van het WK.
Wereldvoetbalbond Fifa zou een stuk meer ontspannen mogen omgaan met de toernooien die het organiseert. De straffe hand waarmee de bond haast dicteert wie wel en (vooral) wie niet kunnen profiteren van het grootse evenement, staat de ontwikkeling van Zuid-Afrika juist in de weg, betoogde Floor Milikowski. Zij schreef samen met Evelien Hoekstra het boek De Droom van Zuid-Afrika, een confronterende blik achter de schermen van het WK.
De ‘commerciële vriendjes’ van de Fifa pikken bijna alle klandizie in, terwijl lokale handelaren worden tegengewerkt of helemaal niet aan de bak komen. En dat is zonde, vond de journaliste, ‘want er valt zoveel te winnen’.
Schrijver Benali – deze week komt zijn boek ‘De weg naar Kaapstad’ uit – benadrukte dat het hele continent trots is op het WK. Het zet het voetbalgekke Afrika op de kaart. Het kan ook goed doen voor de eigenwaarde van Zuid-Afrika. ,,Zeker als Bafana Bafana, het nationale team, ver komt. De vuvuzela’s worden opgepoetst’’, verzekerde hij.
Veiligheid en criminaliteit vormen een risico, beaamden de vier. Wees je ervan bewust, en ‘zoek het niet op’, gaf politica Sargentini aan. De angstverhalen over prostitutie ‘duiken bij elk toernooi de kop op’, zei VVD’er Neppérus. Ze wilde zich er niet al te druk om maken. Niettemin is één op de tien Zuid-Afrikanen seropositief, en dat percentage is bij prostituees hoger. Milikokswi: ,,Zuid-Afrika heeft Europa gevraagd condooms op te sturen.’’ ,,Dat vind ik nou echt onzin’’, zei Neppérus. ,,Die kunnen ze daar heus zelf wel produceren.’’ Haar motto bij het WK voor Zuid-Afrika was dan ook vooral: pak je kans, en profiteer.
Het toernooi leidt ook tot allerlei kleine en grote initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking, zoals de KNVB die met rijkssubsidie trapveldjes aanlegt en trainers traint. Leuk, maar ‘daar red je de economie van Zuid-Afrika niet mee’, waarschuwde Sargentini. ,,Ga er naar toe, en geef vooral veel geld uit. Dat helpt.’’

Millenniumdoelendag 2010


Bij zonnig weer kwam op zaterdag 29 mei jong en oud bijeen om op het plein van de Hooglandse Kerk de tweede Leidse Millenniumdoelendag te vieren en zich te informeren wat de stad Leiden doet om de Millenniumdoelen te bereiken. Talrijke jonge talenten traden op om onder het oog van de juryleden Wesley Klein, Zumba-docente Jonno van den Berg en gemeente-verantwoordelijke Muriel Bosman hun “Millenniumfactor” te tonen. Ook was er een Djembe-workshop, een kralen-workshop, een poppenkast en nog veel meer en werd er uitbundig Zumba gedanst. Door de aanwezigheid van talrijke betrokken organisaties, zoals de Stedenband Leiden - Buffalo City, en enthousiaste vrijwilligers liet de stad Leiden zien dat zij ook prima mee kan dingen naar wie de “Millenniumfactor” heeft. Kortom een geslaagde dag! 

Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=KBIRefyMVZE


Studenten Wellantcollege in Buffalo CityEind oktober 2009 liepen acht studenten van het Wellantcollege stage in Buffalo City. Zij brachten de capaciteit van de waterafvoer in kaart. Deze data waren nodig voor het computersysteem dat is aangeschaft om de kansen op overstromingen en het ermee verbonden risiko te kunnen berekenen. Nu kan de gemeente Buffalo City maatregelen treffen om nieuwe overstromingen bij hevige regenval te voorkomen. In hun vrije tijd legden de studenten bovendien een grote moestuin aan voor het Safe Park dat vanuit de stedenband ondersteund wordt. Deze tuin voedt inmiddels vele hongerige monden.

Morskring wordt vrienden met school in Zuid-Afrika

Groep 3 van de Morskring kreeg onlangs een prachtig verzamelboek aangeboden van de Nonpumelelo School in Buffalo City, Zuid-Afrika. Het plakboek staat vol tekeningen, foto’s van kinderen in een blauw uniform en leuke teksten, met als motto “Shine where you are”. Hoewel de kinderen van groep 3 het Engels nog niet kunnen lezen, spreken de foto’s voor zich, en juf Jerney legt het graag allemaal uit: “De school in Zuid-Afrika heeft gevraagd of wij vriendjes met ze willen worden. Willen we dat?” Uit alle monden klinkt het “Ja!!”.
Het boek is een reactie op een fotoboek dat groep 3 heeft gemaakt voor de partnerschool in Zuid-Afrika. Zo ontstaat een wisselwerking tussen de scholen in Leiden en Buffalo City. Dit partnerschap vindt plaats in het kader van de stedenband tussen beide steden. Paul Day en Marieke van Winden, beiden bestuurslid van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City, zijn bezig om meer scholen in Leiden enthousiast te krijgen voor uitwisseling. De deelnemende scholen vinden het belangrijk om iets te doen aan ‘wereldburgerschap’ en voelen zich gesterkt door de ondersteuning vanuit de stedenband. De stedenband geeft ook een structureel karakter aan de uitwisseling en doordat een paar keer per jaar delegaties elkaar over en weer bezoeken, wordt de voortgang van de projecten bewaakt.
Studiereis
De Morskring gaat in de herfstvakantie met een groep leerkrachten op studiereis naar Buffalo City en zal daar o.a. de Nonpumelelo primary school bezoeken. De school heeft gebrek aan allerlei schrijfbehoeften en schoolmiddelen, en daar wil directeur Anneke van den Boogaart wel een bijdrage aan leveren. Maar het belangrijkste bij een partnerschap is toch uitwisseling over zaken die ons allemaal aangaan, waar we ook wonen: milieu, cultuur, kunst, sport, gezondheid en de eigen leefomgeving. De Morskring zit vol plannen om handen en voeten te geven aan de uitwisseling, en na het bezoek in oktober zijn ze vast helemaal niet meer te stuiten…!

ďTo keep the flame burningĒ Ė Twinningscholen Buffalo City-Leiden

Tijdens een bezoek van stedenband-vicevoorzitter Jos Hemelaar aan Buffalo City woonde hij een bijeenkomst bij van vertegenwoordigers van lokale scholen die een twinning-school in Leiden hebben. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Buffalo City, konden de schoolvertegenwoordigers hun ervaringen uitwisselen en samen overleggen. Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren bijvoorbeeld het ontbreken van internet op school en het gebrek aan leerkrachten. Maar ook het bezoek van leraren van Leidse scholen, afgelopen oktober, werd enthousiast besproken. Het idee om bijeenkomsten met schoolvertegenwoordigers te organiseren, heeft de gemeente Buffalo City opgepikt tijdens een bezoek in Leiden. Jos Hemelaar berichtte op deze bijeenkomst over de activiteiten van de Leidse scholen en ontving brieven en prachtige tekeningen voor de twinningscholen in Nederland.

Hoe leven jongeren in Zuid-Afrika

Met deze vraag kunt u binnenkort terecht bij leerlingen van het Bonaventura College, Boerhaavelaan. Afgelopen week ontving directeur Clemens Steekelenburg uit handen van Marieke van Winden, van de stedenband Leiden – Buffalo City, vijf grote enveloppen vol met prachtig versierde brieven, afkomstig van leerlingen van de Funiwe school in Buffalo City, Zuid-Afrika. De brieven waren een reactie op de brieven die de leerlingen van Bona een half jaar geleden hadden gestuurd. Elke brief was gericht aan een met naam genoemde leerling. Het leven van alledag wordt erin beschreven: hun leukste vak op school, hun favoriete sport, de gezinssamenstelling. Godsdienst neemt een belangrijkere plaats in, en zorgt voor veel optimisme en solidariteit. Er zijn twijfels over de toekomst: zullen ze gezond blijven en is er werk voor hen? Maar een ding is duidelijk: de kinderen in Buffalo City zijn minstens even hartelijk en vrolijk als de kinderen hier in Leiden!Gulle donatie voor school in Zuid-Afrika

Anneke Boot, senior beleidsmedewerker bij OCW, besloot bij haar afscheid op 30 juni 2011 in plaats van cadeaus geld te vragen. Collega‘s konden een bedrag overmaken of cash doneren tijdens de afscheidsreceptie. Het behaalde bedrag is door Anneke verdubbeld. Zij heeft aangegeven het geld te willen besteden aan de aanschaf van pc‘s en internettoegang voor de Secundary School Funiwe in King William‘s Town, gemeente Buffalo City. Deze school heeft een partnerschap met het Leidse Bonaventura college, vestiging Boerhaavelaan. Anneke Boot is na een bezoek aan Zuid-Afrika onder de indruk geraakt van het grote gebrek aan leermiddelen bij de meeste scholen en besloot haar steentje bij te dragen. Anneke, namens de docenten en leerlingen van Funiwe: Bedankt!

Voelt u ook wat voor het idee om in plaats van cadeaus geld te vragen voor een dergelijk goed doel waarbij het bestuur van de Leidse stedenband zorgt voor ondersteuning en bewaking van het project?
Neemt u dan contact met ons op: info@leidenbuffalocity.nlHet nieuwe waterproject van start

In de tweede helft van juni 2011 ging het nieuwe waterproject van start. Het gaat over sanitatie, afvalwaterzuivering en hergebruik van water. Die combinatie zorgt voor belangrijke verbeteringen in de leefomstandigheden van mensen op het allerlaagste niveau in de zusterstad van Leiden, terwijl het tegelijk voorop loopt in de technologische ontwikkelingen voor verstandig waterbeheer. Nederland en Zuid Afrika gaan daarin nauw samenwerken. De delegatie van het hoogheemraadschap en de gemeente Leiden aan Buffalo City was bedoeld om de fundamenten voor die samenwerking te leggen. Daarin is men uitstekend geslaagd. De delegatie werd de eerste dag al onthaald door de kersverse Burgemeester, en legde daarna de contacten met alle andere betrokkenen die een rol van belang kunnen spelen in het project. In november is er een vervolgbezoek, en daarna zullen enkele ambtenaren uit Zuid Afrika een paar maanden meelopen in Nederland om de fijne kneepjes in de vingers te krijgen, en tegelijk hun eigen inzichten en ervaringen over te dragen .

De verwachtingen in Buffalo City zijn hooggespannen, zo bleek uit de berichten in de media.

http://www.buffalocity.gov.za/news2011/jun/jun29_leidenvisit.stm,

Op dit moment is water het enige grote project met Buffalo City. Daarnaast loopt het scholenproject dat afgelopen jaar succesvol gestart is. De verwachting is dat het Safe Park project in Duncan Village in oktober kan beginnen. Deze zomer vindt bovendien opnieuw een Keys for Kids project plaats.Isibindi - Safe park project in Duncan Village

Dit is een project voor wezen en kinderhuishoudens in de sloppenwijk van Buffalo City. Het Safe Park project werd voor 3 jaar (t/m juli 2015) met hulp van externe fondsen gefinancierd. Vanaf juli 2015 t/m maart 2016 vond nog extra financiering plaats.

Als gevolg van de HIV/Aids epidemie groeit het aantal wezen en kinderhuishoudens in Zuid-Afrika schrikbarend. In Duncan Village is het probleem groot, omdat er tot voor kort geen erkend sociaal maatschappelijk werk aanwezig is om deze kinderen te ondersteunen. Met dit project worden enerzijds sociaal maatschappelijk werkers opgeleid voor de zorg aan huis, anderzijds wordt een veilige plek voor de kinderen gerealiseerd - een Safe Park. In het Safe park worden kleine kinderen overdag opgevangen, als hun oudere broers of zusjes naar school gaan. Oudere kinderen kunnen hier leren hoe ze met geld moeten omgaan of hoe ze een groentetuintje kunnen aanleggen en ze krijgen hulp bij huiswerk. 

Het Safe Park ligt in het hart van Duncan Village, waar met behulp van Leiden eerder al een voetbalveld is aangelegd en moestuinen. Er is een school vlakbij en het Community Support Centre is er dicht in de buurt. Het project is tegelijk een werkgelegenheidsproject voor de vrouwen uit de sloppenwijk, die opgeleid worden in maatschappelijk werk. De trainingen worden verzorgd door de NACCW (National Association of Child Care Workers). Dat betekent dat zij na hun opleiding betaald worden vanuit het Department of Social Development van de provincie (Eastern Cape).

U kunt ons helpen met een donatie. Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 65 INGB 0005 334529 van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City o.v.v. Safe Park voor Duncan Village. Aangezien de Stedenband Leiden-Buffalo City een ANBI-status heeft, zijn uw donaties bij de belastingdienst aftrekbaar.

Met uw steun krijgen de weeskinderen van Duncan Village weer een beetje kans op een toekomst.


Gulle donatie voor school in Zuid-Afrika

Anneke Boot, senior beleidsmedewerker bij OCW, besloot bij haar afscheid op 30 juni 2011 in plaats van cadeaus geld te vragen. Collega‘s konden een bedrag overmaken of cash doneren tijdens de afscheidsreceptie. Het behaalde bedrag is door Anneke verdubbeld. Zij heeft aangegeven het geld te willen besteden aan de aanschaf van pc‘s en internettoegang voor de Secundary School Funiwe in King William‘s Town, gemeente Buffalo City. Deze school heeft een partnerschap met het Leidse Bonaventura college, vestiging Boerhaavelaan. Anneke Boot is na een bezoek aan Zuid-Afrika onder de indruk geraakt van het grote gebrek aan leermiddelen bij de meeste scholen en besloot haar steentje bij te dragen. Anneke, namens de docenten en leerlingen van Funiwe: Bedankt!

Voelt u ook wat voor het idee om in plaats van cadeaus geld te vragen voor een dergelijk goed doel waarbij het bestuur van de Leidse stedenband zorgt voor ondersteuning en bewaking van het project?
Neemt u dan contact met ons op: info@leidenbuffalocity.nl

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>