Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Nieuwe kleren voor de kinderen van het Safe Park

De kinderen van het Safe Park ontvingen 2 dozen met kleren van de Prince/Princess Foundation. De Prince/Princess Foundation is een non profit organisatie in Sassenheim die met behulp van creatieve en enthousiaste vrijwilligers jurkjes en broekjes maakt uit lappen katoen en deze verstuurt naar de allerarmste kinderen in de wereld. De kinderen van het Safe Park hebben nooit eerder  nieuwe kleren gekregen. Wat waren ze er blij mee! Zie ook www.princeprincessfoundation.nl    Toch nog een zwemproject in Buffalo City

Op woensdag 1 november vond in Buffalo City de feestelijke start plaats van een nieuw zwemprojekt voor 40 kinderen uit Duncan Village en Scenery Park. Dit projekt is mogelijk gemaakt met hulp van de gemeente Leiden en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City. Er verdrinken heel veel kinderen in Zuid-Afrika, vooral in de townships. Daarom is begin 2016 een pilot zwemprojekt gedaan voor de kinderen van het Safe Park door Maarten Weeda, een jonge sportleraar uit Leiden, die gedurende 2 weken de kinderen zoveel zwemvaardigheid wist bij te brengen dat ze een watersafety diploma kregen uitgereikt door de burgemeester. De stichting stedenband  heeft er bij Buffalo City steeds op aangedrongen om het zwemproject te vervolgen. Het is immers veel beter als meer kinderen leren zwemmen en een echt zwemdiploma kunnen halen. Dat is nu met dit projekt gelukt. Het is de bedoeling dat de kinderen een half jaar intensieve zwemlessen volgen waarbij ze niet alleen een zwemdiploma halen, maar ook leren duiken en surfen op zee. Zie ook: dispatchlive.co.za/news/2017/11/02/metro-project-trains-kids-swim-safe en: buffalocitymetro.gov.za/Home/Articleld/187/city-launches-swimming-project-for-kidsHandenarbeid in het Safe Park

De kinderen in het Safe Park krijgen nu ook handenarbeid. De meisjes doen beadwork (kralen) en de jongens maken deurvangers door zakjes te vullen met zand. Vol trots laten ze de resultaten zien aan Mama Sylvia van Kinderfonds Mamas, die op 7 juni op bezoek was.

         

Douches voor het Safe Park

Omdat bij het bezoek van de provinciale Social Development aan het Safe Park bleek dat een Isibindi programma niet door hen gefinancierd kan worden, heeft het Isibindi-Safe Park besloten een formeel drop-in centrum te worden. Op deze manier is het wel mogelijk om structurele subsidie van de provincie te verkrijgen. De activiteiten van het Safe Park sluiten er goed bij aan en ook de infrastructuur beantwoordt aan de voor een drop-in gestelde eisen. Wel moest er zo snel mogelijk een douchevoorziening voor de jongens en de meisjes komen en een ruimte voor de was. De Stichting Stedenband heeft de subsidie voor de aanleg van het douchegebouwtje mogelijk gemaakt.

     

Speelgoed voor de kinderen van het Safe Park

Februari 2017: Via Kinderfonds Mamas kregen de kinderen van het Safe Park nieuw speelgoed van Rotary Nederland voor in hun nieuwe onderkomen.

         

Bouwproces op het Safe Park

20 december 2017 Het proces vordert gestaag. De officiële opening vond plaats op 9 december, omdat het kerstfeest voor de kinderen niet kon worden uitgesteld. Nu is de buitenmuur geverfd, de deuren zijn gevernist en aan de binnenkant krijgen de muren nog een laagje verf. Het plafond en de tegelvloer zullen nog in de kerstvakantie worden aangebracht en dan is alles voor het nieuwe jaar klaar!!


Nieuw onderkomen op Safe Park ingewijd

Het gebouw is nog niet helemaal af, maar toch vond afgelopen vrijdag 9 december tijdens het kerstfeest voor de kinderen van het Safe Park de officiële opening plaats. Het was een feestelijke dag: de kinderen demonstreerden hun vaardigheden in lezen, dansen en toneelspel. Een plaatselijke sponsor trakteerde op brood en soep. De Child Care Workers hadden het druk met de organisatie om alles in goede banen te leiden, maar gelukkig waren er een aantal vrouwen uit de wijk die kwamen helpen. De foto‘s geven een leuke impressie van de feestelijkheden. In de kerstvakantie zal het gebouw verder worden afgewerkt. Deze wens van het Safe Park is mogelijk gemaakt door het avondmaalsproject van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Leiden en het interkerkelijke 40 dagen project van Laren, Blaricum en Eemnes. Het gebouw bestaat uit twee aparte half vrijstaande ruimtes. Een ruimte zal worden ingericht als kantoor met een aparte plek voor de maatschappelijk werkster om vrouwen en kinderen die traumatische ervaringen hebben psychische hulp en ondersteuning te kunnen bieden. De andere ruimte is bedoeld voor de kinderen.Start van de bouw van het nieuwe onderkomen

 
In augustus is een begin gemaakt met de bouw van een nieuw onderkomen voor de kinderen van het Safe Park. Deze wens van het Safe Park is mogelijk gemaakt door het avondmaalsproject van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Leiden en het interkerkelijke 40 dagen project van Laren, Blaricum en Eemnes. Het worden geen rondavels zoals eerst de bedoeling was, maar een wat groter stenen gebouw met twee aparte half vrijstaande ruimtes. Zo blijft er meer ruimte over op het relatief kleine stuk grond van het Safe park, waar steeds meer kinderen moeten worden opgevangen. Het nieuwe gebouw heeft meer mogelijkheden en is beter bestand tegen de hitte en de kou. Er is een stevig fundament gelegd, waarmee het probleem van slangen onder het gebouw ook is opgelost.

                

Bezoek van Kinderfonds Mamas aan het Safe Park op 29 augustus

Op 29 augustus bezocht Kinderfonds Mamas het Safe Park. Besproken is hoe het Kinderfonds het Isibindi-project zou kunnen helpen in verband met de eis die de provinciale  Social Development aan het Isibindiproject van het Safe park stelt. De kinderen werden verwend met heerlijk eten!


DiplomaĎs na de zwemles

                      
   

ZwemdiplomaĎs voor de kinderen van het Safe Park

Vrijdag 5 februari kregen de kinderen die meededen met de zwemvaardigheidslessen van Maarten Weeda een diploma uitgereikt tijdens de feestelijke afsluiting van het project met de burgemeester van Buffalo City! Burgemeester Alfred Mtsi zei dat er voor het project toekomst nodig was en dat het voor alle kinderen in de townships toegankelijk zou moeten zijn. De twee aanwezige hoofden van de scholen in Duncan Village waren het daar van harte mee eens. Een van hen kon zelf niet zwemmen. Het is dus een probleem voor jong en oud. De kinderen hebben allemaal een certificaat gekregen en de kleintjes een tas met waterspeelgoed, zoals een opblaasband en een waterpistool. De certificaten zijn ondertekend door de burgemeester en iedereen is apart met hem en het diploma op de foto geweest.

   
 

Zwemlessen voor de kinderen van het Safe Park

De kinderen van het Safe Park krijgen zwemles!
Een klein, maar mooi project dat mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking van de Stichting Stedenband en Buffalo City.
Veel kinderen in Duncan Village kunnen niet zwemmen: zij riskeren hun leven als ze in Duncan Village bij of in de rivier spelen en ‘s zomers als ze naar het strand gaan. De lessen zullen worden gegeven door Maarten Weeda, een net afgestudeerd sportleraar in Leiden die momenteel in Port Elisabeth is voor een sportclinic in een van de townships daar. Hij gaat van 24 januari tot 7 februari naar East London om de kinderen van het Safe Park dagelijks de beginselen van het zwemmen bij te brengen, zodat ze na 2 weken in staat zijn veilig te blijven in het water. De stichting betaalt Maarten de huur van een auto, zijn logies en een dagelijkse vergoeding. Buffalo City regelt het transport van de kinderen en het zwembad. We houden u op de hoogte met foto‘s en een verslag! Zie ook: www.buffalocitymetro.gov.za/Home/ArticleId/62/water-safety-for-duncan-village-kids

Vastenactie gezamenlijke diaconieŽn Eemnes, Laren en Blaricum

De gezamenlijke diaconieën van Eemnes, Laren en Blaricum hebben in hun vergadering van 10 december besloten om het Safe Park in Duncan Village een donatie te schenken bij de komende vastenactie. Het Safe Park krijgt een nieuw onderkomen voor de Child Care Workers en de kinderen. Het is de bedoeling dat daar dan voortaan de trainingsbijeenkomsten worden gehouden en de ontmoetingen met de bewoners uit de buurt. De kinderen kunnen er huiswerk maken of spelen...Daarnaast krijgt het Safe Park ook nog € 1000 voor nieuwe speeltuinonderdelen. Daarmee kunnen er bv nieuwe schommels worden gekocht.

Het is fantastisch dat het Safe Park het komend jaar de veel te kleine, oude containers die nu nog op het terrein staan kan verruilen voor twee ruime nieuwe hutten of rondavels.  De gezamenlijke diaconieën in Leiden zamelen met het avondmaalsproject ook geld in voor een rondavel! Zo zullen niet alleen de child care workers hun werk beter kunnen doen, maar kunnen ook de kinderen bij regen of koud weer binnen spelen. De nieuwe ruimte dient tevens als plek voor therapie-bijeenkomsten met de maatschappelijk werker. Veel kinderen hebben last van hun traumatische ervaringen en het is goed dat daarvoor een aparte ruimte komt.       

Een rondavel voor kids in Duncan Village

Avondmaalsproject van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden


Met Pasen 2015 startte het nieuwe Avondmaalsproject van de diaconie van de PGL, dat loopt tot Pasen 2016. De opbrengst van de collecten bij het Avondmaal wordt een jaar lang bestemd voor een rondavel (ronde hut) voor het Safe Park in Duncan Village. Het Isibindi-Safe Park is een project van Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City. Het is een ondersteuningsproject voor kinderen zonder ouders in de krottenwijk van Buffalo City. Het project is gestart in 2012, vorig jaar april is het bijbehorende Safe Park geopend. Het Safe park heeft een heel concrete wens, die wellicht met het Avondmaalsproject 2015-2016 kan worden vervuld, namelijk de plaatsing van een tweede rondavel op het terrein. Die zou ingericht kunnen worden als kleine bibliotheek en plek waar huiswerk gemaakt kan worden. Daarnaast zou de ruimte gebruikt gaan worden door de maatschappelijk werker bij het geven van psychische hulp en ondersteuning. Veel kinderen hebben traumatische ervaringen en het is goed dat er een aparte ruimte is om daar over te praten.


Wilt u bijdragen? Rekening NL 46 INGB 0000 097065 Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Rondavel voor kidsTegels voor het kindertehuis in King Williams Town

Het kindertehuis in King Williams Town heeft tegels kunnen laten leggen in alle units van het centrum dank zij een projectaanvraag bij de gemeente Leiden. De eerste contacten met het kindertehuis werden gelegd in 2003 in het kader van het HIV/aidsproject (2003-2010) en Safety and Security (2001-2004). Een echt samenwerkingsverband ontstond in 2006, toen Leidse jongeren (Keys for Kids) een van de paviljoens gingen opknappen in hun zomervakantie. Sindsdien hebben Leidse jongeren er tot en met 2009 elk jaar ‘s zomers gewerkt aan de renovatie van de units van het centrum. In 2008 droegen zij zelfs bij aan de realisatie van een nieuw paviljoen voor de opvang van straatjongens. In het centrum zijn door Keys for Kids van 2006-2009 alle paviljoens keurig opgeknapt en geverfd. Kasten zijn gerepareerd, van nieuw hang- en sluitwerk voorzien, er zijn nieuwe keukens gebouwd en de badkamers zijn gerenoveerd. In de units waren uit kostenbesparing vilten tegels gelegd. Maar het is begrijpelijk dat deze vloerbedekking na een aantal jaren intensief gebruik van kleine en grotere kinderen nu aan vervanging toe was. Met stenen tegels hebben we ervoor kunnen zorgen dat de units veel beter en hygienisch schoon gehouden kunnen worden. Kinderen en staf zijn er erg blij mee.

Morskring overhandigt cheque kerstactie aan Stedenband

Tijdens de Kinderraad van 20 januari j.l. is de cheque van de kerstactie uitgereikt. Marjan de Jonge was bij de Kinderraadvergadering aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen. Zo kon zij gelijk vertellen over de speeltoestellen die worden aangeschaft voor het Safe Park in Duncan Village. Omdat er zo veel geld is opgehaald kan er in het park nu ook een hut worden neergezet, waar de kinderen binnenspelletjes kunnen doen als het koud is of als het regent. Ook zullen er spelletjes en boeken worden gekocht. Dat kan met de verdubbeling van het geldbedrag, die de gemeente heeft toegezegd!

                                                       

Kerstactie Morskring

Basisschool De Morskring heeft een kerstactie gehouden voor het Safe Park in Duncan Village. Alle kinderen hebben een beeldje van klei gemaakt om te verkopen en daarnaast heeft elke klas een gezamenlijk schilderij gemaakt voor de veiling die woensdagavond plaats vond. De opbrengst is € 2461, 24!! Een fantastisch bedrag, waar we heel erg blij mee zijn! Het Safe park koopt er nieuwe speeltoestellen van voor de kleinste kinderen, zoals een babyschommel en een draaimolen. En verder krijgen de kinderen een feestelijke dag met clowns en een springkussen in de zomervakantie die in Zuid-Afrika met kerst begint. Omdat de gemeente heeft toegezegd de opbrengst van de kerstactie te verdubbelen, kunnen er waarschijnlijk nog meer benodigdheden voor het park worden aangeschaft!

     

Da Vinci Kerstactie

Ook dit jaar hield het Da Vinci-Kagerstraat zijn kerstactie ten behoeve van het East London Child and Youth Care Centre in Buffalo City. De kerstactie werd vanmorgen afgesloten met de overhandiging van een symbolische cheque aan voorzitter Marjan de Jonge van de stedenband Leiden-Buffalo City. De leerlingen van het Da Vinci hebben op allerlei manieren geld ingezameld voor het weeshuis. Net als vorige jaren is de opbrengst bestemd voor schooluniformen, schoolgeld, boeken en schriften van de kinderen van dit tehuis. Het opgehaalde bedrag van € 4000 zal door de gemeente worden verdubbeld.

           

    

    

Signs of Solidarity: Nederland en de Apartheid

Vanaf 27 oktober staat in de algemene bibliotheek BplusC, locatie Nieuwstraat in Leiden een tentoonstelling die het Nederlandse protest tegen de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek als onderwerp heeft. Deze expositie wordt aangeboden door de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag ter gelegenheid van 20 jaar democratie in Zuid-Afrika. De tentoonstelling gaat over de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen de Apartheid. De Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City zal er ook een fotoserie laten zien van de projecten die de afgelopen jaren vanuit Leiden in Buffalo City zijn uitgevoerd. In samenhang met de tentoonstelling hebben twee evenementen plaats:

De opening van de tentoonstelling op 28 oktober vanaf 16.30 uur in de Burchtzaal 
met wethouder Frank de Wit, een toelichting op de expositie door ZE Mr V.B. Koloane, de nieuwe ambassadeur van Zuid-Afrika en een bijdrage van Bart Luirink, hoofdredacteur van Zammagazine over: Zuid-Afrika na de Apartheid

Een presentatie over Nelson Mandela op 30 oktober vanaf 19.30 uur in de Burchtzaal
           
Ineke van Kessel van het Afrika Studie Centrum houdt een presentatie over de wisselende beeldvormingvan Nelson Mandela in Zuid-Afrika en de wereld en de rol van de internationale anti-apartheidsbeweging daarin.

 Indrukwekkende presentatie over Mandela

Op 30 oktober hield Ineke van Kessel van het Afrika Studie Centrum in het kader van de expositie over Nederland en de Apartheid die 2 weken lang te zien is in BplusC, een presentatie over: de wisselende beeldvorming van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en de wereld en de rol van de internationale anti-apartheidsbeweging daarin. Aan de hand van posters en foto‘s liet ze zien hoe de beeldvorming van Mandela veranderde van ietwat pedante, jeugdige societyfiguur naar radicaal, van volhardende gevangene naar de vanzelfsprekende leider met een natuurlijk overwicht en na zijn vrijlating van liberale democraat naar verzoeningspresident en universeel icoon. Een prachtig verhaal dat goed past bij het thema van de tentoonstelling. In het ZAMmagazine over Mandela dat bij de expositie gratis verkrijgbaar is, kunt u het verhaal nog eens nalezen.

Opening expositie Signs of Solidarity

Van 27 oktober - 7 november is de tentoonstelling "Signs of Solidarity, the Dutch against Apartheid" te zien in de Koolzaal van BplusC aan de Nieuwstraat.  Op 28 oktober werd de tentoonstelling geopend in het bijzijn van burgemeester Lenferink en de ambassadeur van Zuid-Afrika, Mr V.B. Koloane. Bart Luirink, hoofdredacteur van ZAMmagazine, die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de tentoonstelling, vertelde over de geschiedenis van de Nederlandse betrokkenheid bij de strijd tegen de Apartheid.

           
        Opening Safe Park

Op 10 april is het dan zover. Het Safe Park in Duncan Village kan feestelijk worden geopend! Het Safe Park ziet er mooi uit, het is groter dan we gedacht hadden. Er staan 2 containers van waaruit de Child Care Workers zullen werken, mooie, stevige speeltoestellen en alles is vrolijk versierd met ballonnen. Kinderen maken blij gebruik van de glijbaan, het klimtoestel en de voor deze feestelijke gelegenheid neergezette springkussens.

De opening vindt plaats in een grote tent net boven het Safe Park. Het is afgeladen vol: wardcouncillors, leden van de Mayoral Committee, de Deputy Mayor, cllr Tinta, veel bewoners uit de wijk en andere genodigden. Er is een heel programma opgesteld waarin speeches met zang en dans worden afgewisseld. Een grote verrassing is dat er ineens voetbalteams uit 6 wards het podium op komen, die voetbalschoenen en shirts hebben gekregen via de pilot Youth at Risk in 2009-2010.  Zij voetballen regelmatig tegen elkaar op het voetbalveld in de flood plane en de outfit is dus vanuit Leiden gekomen. Op de shirts staan de logo‘s van Leiden, Buffalo City en SAPS, de politie, die de wedstrijden van de teams organiseert en die daarnaast een awarenessprogramma met de teams uitvoert.

Het is een indrukwekkende, blije, maar ook ontroerende morgen. De Child Care Workers treden op met de kinderen van het park. Na de toespraak van de Deputy Mayor, houdt de voorzitter van de stedenband Marjan de Jonge een speech, waarin ze vertelt over de tot standkoming van het project, de inspanningen die BCM zich heeft getroost om water, elektriciteit en een hek aan te leggen en de grond te egaliseren. Ze is bijzonder onder de indruk van de warmte en de toegewijdheid waarmee de Child Care Workers al meer dan anderhalf jaar met de kwetsbare kinderen in Duncan Village werken. Aan het slot van haar toespraak overhandigt ze Nomzamo, de projectleider van het Isibindi-Safe Park een cheque voor de aanschaf van schommels en een draaimolen. Nomzamo houdt zelf de mooiste speech: over de medeverantwoordelijkheid van de omwonenden voor het park, dat belangrijk is voor de inwoners van Duncan Village en hoe dankbaar ze Leiden is voor de financiële steun. Samen met de Deputy Mayor wordt daarna een lint doorgeknipt.
                         
                                                                                                              

Safe Park voor Isibindi project in Duncan Village

Leiden, 28 maart 2014 
Het Isibindi project in Duncan Village, dat in juli 2012 is gestart, krijgt een Safe Park vlak bij de flood plain.
Op 10 april zal de feestelijke opening plaats vinden.
In het project zijn 8 vrouwen uit de gemeenschap opgeleid tot Child Care Workers. Zij bezoeken dagelijks de huishoudens die hulp en aandacht behoeven, zoals gezinnen waarvan de ouders ziek zijn of zijn weggevallen. Zij helpen met voedselpakketten, zorgen dat kinderen naar school kunnen, regelen documenten en bezoeken aan de dokter of de sociale dienst. Sinds juli 2012 hebben zij 1566 gezinnen bezocht, waarvan de kinderen zijn geholpen.

Een Safe Park is onderdeel van het project. De plek die daarvoor is uitgekozen was van de provincie en het heeft even geduurd voordat dit in eigendom van Buffalo City kwam. Nu is men hard bezig om het stuk land geschikt te maken voor het Safe Park.  
Vanaf februari is Buffalo City bezig met het inrichten van de speelplek. Er wordt een container geplaatst en er wordt voorzien in de aanleg van water, elekriciteit en wc‘s. Na de opening werken de Child Care Workers in en vanuit het Safe Park. Kleine kinderen worden er overdag veilig opgepast en grotere kinderen krijgen hier na school hulp bij huiswerk of les in hoe ze met geld moeten omgaan en hoe ze een groentetuintje kunnen aanleggen. De hekken zijn geplaatst en het gras wordt gelegd!

Het Isibindi-Safe Park is heel belangrijk voor Duncan Village, omdat er tot voor kort geen erkend sociaal werk werd gedaan en het aantal wezen en kwetsbare kinderen er groeit. De al bestaande projecten in Duncan Village worden betrokken bij het Safe Park. Een moestuin maakt deel uit van het project.

  
    Afscheidsreceptie Peter Dordregter

Na een voorzitterschap van meer dan 12 jaar en een nog langere bestuurlijke betrokkenheid bij de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City heeft Peter Dordregter onlangs zijn bestuursfunctie neergelegd. In die jaren heeft hij er zeer veel aan gedaan om de stedenband tussen Leiden en Buffalo City goed te laten functioneren. Zo heeft hij bij werkbezoeken en uitwisselingen, maar vooral bij platformbijeenkomsten en themabijeenkomsten de bijzondere stadsbrede samenwerking tussen Leiden en Buffalo City met zijn ideeën vorm en inhoud gegeven. Gezamenlijk met de drie andere stedenbanden heeft hij verscheidene keren gezorgd voor een gemeenschappelijke inbreng ten behoeve van stedenbandnota’s voor College van B&W en Gemeenteraad. Met velen van u heeft hij bij deze werkzaamheden contact gehad of samengewerkt.

Wij nodigen u daarom graag uit voor een afscheidsreceptie in Het Hooglandsche Huys, Moriaansteeg 7 bij de Hooglandse Kerk op 23 januari 2014 tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

Wij zullen uw aanwezigheid zeer op prijs stellen!Waterdrager Erik Alblas terug in Leiden

Na zijn fietstocht van 17.500 km van Kaapstad door Afrika naar Nederland is Erik weer terug in Leiden. Gisteren kwam hij aan bij het Marecollege voorafgegaan door een motoragent en met een stoet van honderden fietsers, scholieren, ouders, vrienden, die hem van van Alphen via de Vlietlanden naar het Marelandcollege begeleidden. Op de binnenplaats van de school voor de aula werd hij toegesproken o.a. door wethouder Pieter van Woensel. Annemieke Plat heeft in Kartoem in Sudan afscheid van Erik moeten nemen, ook vanwege ziekte. Dat is jammer, maar ze heeft toch een kolossale afstand afgelegd.

Erik heeft op zijn tocht vele scholen weten te betrekken en elke week via skype met zijn eigen school contact gehouden. Het opgehaalde geld is bestemd voor een project van Simavi, voor een wateropvangvoorziening aan een school in Kenya, waardoor kinderen verlost zijn van hun taak water in jerrycans te halen voor het ouderlijk huis en dus meer tijd voor school hebben. Tot nu toe is € 12.000 opgehaald. Dat is voldoende voor deze school in Kenya. Hij kreeg van de leerlingen van het Mareland nog een cheque aangeboden van ruim € 1.600. Bestuursleden van de stedenband spraken kort met hem. Hij was enthousiast over wat hij in BC had gezien. Zowel hij als Pieter van Woensel noemden onze stedenband als een goed voorbeeld van samenwerking. Op zijn t-shirt prijkt ook het logo van onze stedenband.


Kerstactie Da Vinci

Op 20 december vond in de aula Van het Da Vinci College / Kagerstraat de sfeervolle afsluiting plaats van een geslaagde kerstactie. De opbrengst van € 5.038,- voor het East London Child and Youth Care Centre in Buffalo City is door de gemeente Leiden verdubbeld. Wethouder Frank de Wit en rector Annick Dezitter overhandigden samen tijdens de community singing € 10.076,- aan Marjan de Jonge, vertegenwoordiger van de stichting stedenband Leiden-Buffalo City. 

Het geld is bedoeld voor schooluniformen en schoolkosten van de meer dan 800 kinderen die door het East London Child and Youth Care Centre worden geholpen. Marjan de Jonge bedankte namens Stuart Ralph, de directeur van het East London Child and Youth Care Centre allen die dit fantastische bedrag mogelijk hebben gemaakt: de leerlingen die met allerlei vindingrijke activiteiten geld hebben ingezameld, de school die er via Lodewijk Meijer en Annick Dezitter voor gezorgd heeft dat deze kerstactie een succes werd, en de gemeente die zo genereus was om het bedrag te verdubbelen!

De kinderen van het East London Child and Youth Care Centre kunnen naar school en daarmee bouwen aan een toekomst!  


Nelson Mandela overleden

Het bestuur van de stichting heeft met droefheid kennis genomen van de dood van Nelson Mandela en heeft de partners in Buffalo City van harte gecondoleerd met dit grote verlies.

Mandela was een heel bijzondere inspirerende man die de geschiedenis van Zuid-Afrika op onvergelijkbare wijze heeft veranderd en die voor de hele wereld een voorbeeld is geweest in hoe hij mensen tegemoet trad met tolerantie, geduld, vertrouwen maar ook met doorzettingsvermogen. Zo wist hij de veranderingen te weeg te brengen waarvan hij overtuigd was dat ze nodig waren. Hij heeft de wereld beslissend veranderd. We vertrouwen er op dat Zuid-Afrika gestimuleerd en geïnspireerd blijft door de idealen en het voorbeeld van deze grote man.


Leidse en Zuid-Afrikaanse kinderen observeren samen de maan

Leerlingen uit groep 7 van de Leidse basisschool De Morskring hebben – samen met hun leeftijdsgenoten van basisschool Nompumelolo in Buffalo City, Zuid-Afrika – echte sterrenkundige observaties gedaan! EU-UNAWE organiseerde dit gezamenlijke project, waarin op beide scholen een maand lang de focus lag op de seizoenen en fases van de Maan.

Van 21 mei tot 21 juni (2012) observeerden de leerlingen op beide continenten de verschillende schijngestalten van de Maan, en noteerden die op een zelfgemaakte maankalender. Daarnaast voerden ze in beide klassen een aantal andere opdrachten uit over de Maan. Zo maakten leerlingen flipboekjes van de Maan, keken ze hoeveel ze zouden wegen op de Maan en knutselden ze maankraters in elkaar.

Door hun observaties te vergelijken, ontdekten de kinderen een aantal belangrijke verschillen tussen het Noordelijk en Zuidelijk Halfrond. Zo zagen ze bijvoorbeeld dat de Maan steeds andersom belicht wordt, en ook de seizoenen bleken niet gelijk te lopen. Terwijl het in Leiden zomer begon te worden – en de dagen dus steeds langer werden – bleken bij hun Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenoten de dagen juist steeds korter te worden, dus winter! Door schaduwen te tekenen, kwamen ze erachter dat dit verschil in seizoenen wordt veroorzaakt door de hoogte van de Zon aan de hemel.

Om de tekeningen van de Maan en de schaduwen kracht bij te zetten, maakten beide scholen ook nog een filmpje van het project. Dat wisselden ze uit, zodat de kinderen een direct inkijkje kregen in de andere kant van de wereld, met andere seizoenen, culturen en klimaten. www.morskring.nlIsibindi Project in Duncan Village

Het Isibindi-project in Duncan Village functioneert sinds juli 2012.
Het project wordt met behulp van geld uit Leiden uitgevoerd door het High Transmission Area Program, een NGO die veel expertise heeft op het gebied van outreachend werk in de krottenwijk.

Het Isibindimodel is bedacht door de Zuid-Afrikaanse National Association of Child Care Workers. Dit project wordt beschouwd als het beste antwoord op het probleem van het steeds groeiende aantal wezen als gevolg van HIV/Aids. In Duncan Village is het probleem groot, omdat er tot nog toe geen erkend sociaal maatschappelijk werk aanwezig was om deze kinderen te ondersteunen. Met dit nieuwe project worden vrouwen uit de gemeenschap opgeleid als child care worker. Zij zorgen met hun outreach programma voor de nodige ondersteuning van kinderen en dysfunctionele gezinnen en ze leren kinderen van klein tot groot die vaardigheden waarmee ze een toekomst kunnen opbouwen. 

Er zijn zes child care workers geselecteerd uit de gemeenschap van Duncan Village en getraind. De child care workers hebben al meer
 dan 90 huishoudens bezocht en daarvan regelmatig te bezoeken adressen geidentificeerd. Als dat nodig is, helpen ze met voedselpakketten en met schooluniformen, zodat de kinderen in ieder geval naar school kunnen. Ze plaatsen straatkinderen bij familie of in een tijdelijk onderkomen, ze verwijzen naar medische hulp, de sociale dienst (grants), de politie (bij misbruik), en rechtsbijstand. De Child Care Workers werken nu nog vanuit een tijdelijk onderkomen bij de Post Office in Duncan Village, maar zodra dat gerealiseerd is, werken zij vanuit een safe park.

Het safe park wordt ingericht vlakbij de floodplain in de buurt van andere projecten die Leiden de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Buffalo City heeft dit stukje land van de provincie moeten verwerven. Dat heeft veel tijd in beslag genomen en dat is de reden waarom het project ook later is gestart dan gepland.Stichting Keys for Kids opgeheven

 Het bestuur van de Stichting Keys for Kids, afgekort K4K, heeft tot zijn spijt op 27 juni van dit jaar moeten besluiten K4K op te heffen en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City te vragen verder haar gedachtengoed te beheren.

Het bleek steeds moeilijker om aan de financiële en organisatorische voorwaarden te voldoen die nodig zijn om een groep jongeren gedurende de zomer uit te zenden naar onze zusterstad Buffalo City in Zuid-Afrika. De verantwoordelijkheden en de verplichtingen van de stichting worden door de stichting Stedenband overgenomen. 

Na het vertrek van Muriel Bosman viel de ondersteuning vanuit de gemeente weg. De Stichting is er voor 2012 in geslaagd toch nog een missie te organiseren door de aanstelling van een tijdelijke coördinator en een goede 3-koppige leiding. Mede door hun enthousiasme en inzet is er op het terrein van Glen Stella een geweldige prestatie geleverd door twaalf Leidse jongeren. Door de enorme financiële steun van Ellen’s Children Fund kon daar voor de tweede maal een nieuw onderkomen worden gebouwd voor een korter of langerdurend verblijf van wezen en kinderen in nood. Door de Leidse jongeren is het gebouw verder afgewerkt en ingericht. De verhalen waarmee zij terug kwamen, waren ontroerend en hartverwarmend. De jongeren hebben een ervaring opgedaan die van invloed zal blijven op hun verdere leven. Het gebouw heet Ellen‘s Home en is genoemd naar Ellen, naar wie ook Ellen’s Children Fund genoemd is, het fonds, dat ons al jaren financieel in ons werk heeft gesteund.

Het is buitengewoon jammer dat het bestuur het besluit tot opheffing heeft moeten nemen, zeker na het succes van 2012. Hoe spijtig het ook allemaal is, er is toch alle reden om trots te zijn op het prachtige werk dat is verricht. Op twee plaatsen in Buffalo City staan kinderverblijven die vele jongeren een veilig onderkomen en goede verzorging bieden: op Glen Stella in East London en in King Williams Town, waar K4K meerdere missies met succes heeft afgerond. Honderden kinderen en hun begeleiders genieten dagelijks van het mooie werk dat door onze jongeren en hun leiding daar is verricht. Het bestuur van K4K is allen, de vele jongeren van alle missies in het bijzonder, hun begeleiders, de leiding van de beide weeshuizen, de sponsoren, de scholen die ons financieel hebben gesteund met acties, de donateurs en de vele vrienden buitengewoon dankbaar. Wij kunnen met zijn allen trots zijn op wat is gepresteerd. Zie ook www.keysforkids.nlVerslag waterdragers van hun bezoek aan Duncan Village

Uiterwaard in township gespot

Tijdens een bezoek aan Duncan Village, een township van Buffalo City, hebben Erik en ik drie bijzondere plekken bezocht. Een basisschool, een rivier en sanitaire voorzieningen. Om op die plekken te komen werden we rond gereden in luxe auto’s met wisselende chauffeurs en onder begeleiding van verschillende fris gewassen gerelateerden die ons of nuttige informatie vertelden of slechts vriendelijk glimlachend aanwezig waren. Het schril contrast tussen onze verzorgde mini karavaan en de vervuilde wijk met haar vele, kleurrijke inwoners waar deze karavaan zich door voort bewoog heeft een diepe indruk op ons gemaakt. 

Op de Nompomolelo school, gelegen op een heuvel in Duncan Village en uit zijn voegen barstend van de leerlingen, werden we zeer vriendelijk ontvangen door de zeer toegewijde directrice. De school werkt al jaren samen met de Leidse Morskringschool. Na een enthousiaste uitleg over de leerzame samenwerking tussen de twee scholen en meer, werd ons duidelijk dat het onderwijs op de Nompomolelo school niet alleen gericht is op leren lezen en schrijven, maar ook sterk op hoe je goed voor jezelf en je omgeving kunt zorgen. Zo wordt er gewerkt in tuintjes opdat een ieder later als hij groot is, zijn of haar eigen voedsel weet te verbouwen. Een goed inititatief als je je bedenkt dat het merendeel van deze kinderen in een township woont op slechts een paar vierkante meter samen met hun werkloze ouders, broertjes, zusjes, ooms, tantes, neefjes en nichtjes, in huisjes die voor de gemiddelde Nederlander meer weg hebben van de afgekeurde hutten tijdens de huttenbouwkampen van onze jeugd dan een plek waar we ons thuis voelen. Onder het genot van de vriendelijk aangeboden appel en banaan hebben we nog wat klassen bezocht. De kinderen hebben swingend voor ons gezongen en vol verbazing geapplaudiseerd toen ze hoorden dat wij van Kaapstad naar Leiden aan het fietsen zijn.

Na het bezoek aan de school was het tijd voor een buitenactiviteit. De Karavaan trok voort, van de heuvel af naar het groene hart van Duncan Village, waar de kleine Mzonyana rivier in alle rust stroomde. Dat het riviertje er zo vredig en rustig bij ligt is te danken aan de inzet van de stedenband Buffelo City – Leiden. Met geld van de gemeente Leiden is ervoor gezorgd dat vuil niet meer terrecht komt in de rivier, waardoor overstromingen en wegspoelende huisjes tot de verleden tijd behoren. Dankzij deze inzet heeft het riviertje nu twee ruime, groene oevers, die dienen als moestuin en speelweiden voor de kinderen in plaats van woonplek. Ook is er een veilig bruggetje gebouwd die zelfs in natte tijden, wanneer deze Leidse uiterwaarden onder water staan, de twee zijden van Duncan Village veilig met elkaar verbindt.

Ondertussen was onze Karavaan wat kleiner geworden en reden we naar 2 sanitaire voorzieningsplaatsen. Dat betekent dat we bij een groot hek aankwamen met daarin een container-achtig gebouw met 10 toiletten en 4 wasbakken. Met 5 toiletten aan weerszijden en een ijverige schoonmaker/bewaker deed deze plek ons erg denken aan het droogsanitatie project dat we bezochten in Kaapstad, behalve dan dat deze toiletten gewoon met water doorgespoeld worden. Een stap in de goede richting op gebied van hygiene, wat ziektes onder de bevolking kan voorkomen. Er werd ons verteld dat er 26 van deze units zijn, bedoeld voor 10 gezinnen. In de praktijk komt dat neer op 260 toiletten voor duizenden en duizenden mensen.

Nadat we verzadigd waren met alle indrukken uit de township kregen we een lunch aangeboden aan de boulevard, met uitzicht over de Indische oceaan, waar we, als we geluk hadden, nog dolfijnen, witte haaien en walvissen konden zien. Tijdens de lunch kregen we nog wat te horen over de veiligheid van water en de strenge eisen die Zuid Afrika stelt aan drink water voordat het gekwalificeerd mag worden met een blauwe druppel. Zuid Afrika is een van de weinige landen waar je overal uit de kraan kunt drinken, zo werd ons verteld, met daar achteraan de vraag hoe dat bij ons in Nederland zit…zie ook: www.waterdragersvoorafrika.nl Waterdragers voor Afrika

Word supporter van de Waterdragers.
Schoon drinkwater is schaars en wordt nog veel schaarser. In 2025 krijgen 3 miljard mensen te maken met een ernstig tekort aan schoon water. In Nederland lijkt dat probleem ver weg. Toch is ons gedrag van grote invloed op dit probleem. Als Nederlanders verbruiken wij 4000 liter water per persoon per dag ! 95% daarvan verbruiken we indirect, via de producten die we kopen. Zo is 2400 liter water nodig om 1 reep chocolade te maken is. Voor 1 katoenen T-shirt is 2700 liter water nodig. De Waterdragers fietsen 20.000 km van Kaapstad naar Leiden om hier aandacht voor te vragen en geld in te zamelen voor kleine lokale waterprojecten. Aan de hand van bijgevoegd sponsorformulier kunt u dit doel steunen. Via Facebook (waterdragersvoorafrika.nl) en Twitter (@waterdragers) blijft u op de hoogte van hun ervaringen en eigen watertekorten tijdens de lange reis. Meer info: www.waterdragersvoorafrika.nl

Isibindi-project krijgt een Safe Park

Het Isibindi-project in Duncan Village dat sinds juli 2012 in Duncan Village functioneert, krijgt een Safe park.in Januari.
Zie artikel in actueel.


KICI opbrengsten voor goede doelen in Buffalo City

Leiden - 6 februari 2013 
Stichting KICI geeft textiel een tweede leven en is blij met de ruim 380 ton textiel, die inwoners van de Sleutelstad vorig jaar bij elkaar brachten aan oude kleding en schoenen. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen, zoals naar de Leidse zusterstad Buffalo City in Zuid-Afrika. Samen met Cordaid en Housing Assosiation South Africa is hier een woningcorporatie opgezet voor betaalbare sociale woningen. Stichting KICI heeft sinds 1975 in totaal meer dan € 30 miljoen aan goede doelen gegeven. Kleding, schoenen en jassen gaan naar landen buiten Europa en worden soms hersteld of tot garen omgesponnen. Handdoeken, lakens en gordijnen worden gerecycled tot poetsdoeken, isolatiemateriaal of zelfs als grondstof voor nieuwe kleding. Naast het goede doel is het natuurlijk ook goed voor het milieu om afgedankte textiel in de groene KICI bakken te gooien.

Beleidsbrief Internationale Samenwerking van de gemeente Leiden en de reactie daarop van de stedenband

Eind april heeft het college van B&W de beleidsbrief Internationale Samenwerking 2012-2015 vastgesteld en voor een inspraakreactie voorgelegd aan betrokken partijen. 

Het Leidse beleid voor internationale samenwerking wordt bijgesteld. Implicaties van het nationale beleid zijn voor de Leidse situatie vertaald. De stedenbanden met Juigalpa, Buffalo City, Oxford en Torun worden tot 2015 voor de opgave gesteld om de structurele betrokkenheid van partnerorganisaties bij hun projecten te vergroten en aansluiting te zoeken bij de stadsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’, waarbij de nadruk ligt op kennis en cultuur. Door te bezuinigen op ondersteuning vanuit de gemeente, wordt een besparing gerealiseerd van bijna 40.000 euro. 

Voor de stedenband met Buffalo City geldt in het bijzonder dat de samenwerking met Buffalo City zal worden herijkt aan de hand van de nieuwe beleidsthema’s ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De 4 stedenbanden hebben op 6 september j.l. de volgende gezamenlijke inspraakreactie gegeven. 

Wij zijn content met het feit dat er ook voor de komende jaren een internationaal beleid vanuit de gemeente Leiden zal zijn waarin onze 4 stedenbanden een centrale rol spelen. Wij begrijpen dat in economisch zware tijden ook de stedenbanden in moeten leveren en zijn daarom verheugd over het feit dat er ten minste 1 ambtenaar Internationale Samenwerking aangesteld blijft. Gelet op de uitbreiding van de internationale contacten van Leiden met de vriendschapsband met Nagasaki spreken wij wel onze zorg uit over de belasting van het apparaat. Wij gaan ervan uit dat dit aspect in de evaluatie van de stedenbanden in 2015 wordt onderzocht.

Voor Oxford en Torun gelden dat zij in de toekomst aangewezen zijn op ondersteuning vanuit bureau Kabinet zonder dat voor deze nieuwe taak extra uren bij dit bureau vrijgemaakt worden. Wij gaan er vanuit dat bureau Kabinet deze toegezegde ondersteuning ook daadwerkelijk zal kunnen bieden.

Wij pleiten ervoor dat relevante afdelingen en diensten voor bepaalde projecten uren ter beschikking mogen stellen. Langs die weg wordt gemeentelijke deskundigheid aangewend op een budgettair minder belastende wijze.

De ondersteuning vanuit de gemeente, ook in afgeslankte vorm, is voor onze vrijwillige inzet van groot belang.

Natuurlijk hopen wij dat de subsidiëring vanuit de gemeente Leiden van onze stichtingen een dusdanig niveau houdt dat wij onze kernfuncties naar behoren kunnen blijven uitoefenen.

Belangrijk in de nota is de erkenning van het feit dat gemotiveerde burgers, instellingen en bedrijven tezamen invulling geven aan de stedenbanden, waardoor er draagvlak ontstaat én kennis en middelen vrijkomen om in te zetten ten behoeve van die stedenbanden.

Via deze ‘City Wide Approach’ vormen wij platforms voor diegene in Leiden die zich in willen zetten op het gebied van Internationale Samenwerking. Dat vertaalt zich ook in het vrijmaken vanuit de samenleving van projectmiddelen voor onze projecten in de zustersteden.

De inzet van de beperkte financiële en personele middelen van de gemeente werken daarmee als een hefboom waarmee een veelvoud van middelen uit de samenleving wordt vrijgemaakt.

De erkenning dat het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven de basis vormen van de Leidse stedenbanden onderschrijven wij dan ook volledig.

Ook wij volgen uiteraard met belangstelling de politieke en maatschappelijke trends over de landen en steden waarmee wij de vriendschapsband onderhouden en spelen daarop in. Ook de Leidse prioriteiten op (het delen van) kennis en cultuur komen centraal in ons beleid.

Wat ons echter zeer verbaast is dat in de Beleidsbrief de Nederlandse politieke ontwikkelingen en bilaterale beleidskeuzes ten aanzien van Nicaragua de toekomst van de Leidse stedenband met Juigalpa lijken te gaan bepalen.

Drie nadere bemerkingen willen wij hierbij plaatsen:
1. De stedenband met Juigalpa wordt geprezen om haar brede draagvlak in de Leidse samenleving; om haar ‘City Wide Approach’ en twinnings (via bijvoorbeeld het ROC, het Rijnlands revalidatiecentrum, woningbouwcoöperaties en het bedrijfsleven). Hiermee voldoet deze stedenband aan de centrale voorwaarden voor de invulling van een stedenband. Wij vinden dat de gemeente Leiden een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het bepalen wat een voor de stad Leiden waardevolle stedenband is en dat het functioneren van de stedenband hierop getoetst moet worden en niet afhankelijk gesteld kan worden van landelijke politieke trends.
2. Bovendien staat Nicaragua dan wel niet meer op de prioriteitslijst voor bilaterale samenwerking; de private, multilaterale en niet gouvernementele kanalen richting Nicaragua worden nog altijd door de Nederlandse overheid gesteund; ook via de Nederlandse ambassade die vanuit Costa Rica ook Nicaragua gaat ondersteunen.
3. Er staan subtiele, maar cruciaal verschillende formuleringen over de toekomst van de stedenband met Juigalpa in de beleidsbrief en in de besluiten (B&W nr. 12.0604 d.d. 19-6-2012). In laatstgenoemde staat onder 3.c.: ‘De samenwerking met Juigalpa voort te zetten tot 2015 en daarna (in het licht van nationale beleidsverandering) af te bouwen.’ In de beleidsbrief (pag. 3 onder het kopje Juigalpa); ‘Daarna (2015) zal bij ongewijzigd rijksbeleid, de gemeentelijke, c.q. ambtelijke betrokkenheid worden afgebouwd.’ Onduidelijk is dus of de (hele stedelijke) samenwerking met Juigalpa wordt afgebouwd, dan wel de ambtelijke betrokkenheid bij de stedenband. Een dergelijke verwarring hoort ons inziens niet te bestaan in een beleidsbrief en roepen op om de stedenband met Juigalpa langs dezelfde meetlat als de andere stedenbanden te leggen en met dezelfde criteria te evalueren in 2015.


Tot slot spreken wij onze steun uit aan de voorstellen rondom de inzet van de zgn,. KICI – gelden, voor het creëren van een werkbudget voor Mondiale bewustwording. Wel roepen wij op tot duidelijke criteria en een format voor de indiening van voorstellen voor besteding vanuit dit budget.


Eric Bloemkolk, voorzitter Stedenband Leiden – Juigalpa
Peter Dordregter, voorzitter Stedenband Leiden – Buffalo City
Roelof Hol, voorzitter Stedenband Leiden - Oxford
Ton Uijl, voorzitter Stedenband Leiden – Torun

Op 27 september zal de raadscommissie zich over de beleidsbrief buigen.Waterdelegatie Buffalo City bezoekt Leiden voor sanitatiestrategie

 
Van 27 februari tot 2 maart 2012 was een delegatie uit Buffalo City op bezoek in Leiden.
Buffalo City werkt samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden aan een groot sanitatieproject dat in Buffalo City zal worden uitgevoerd. De delegatie werd geleid door de wethouder voor infrastructuur en ontwikkeling, Mrs Zukisa Faku.                     
Het grootschalige sanitatieproject is noodzakelijk voor de bouw van duizenden huizen die in plaats komen van de slechte huisvesting in de krottenwijk Duncan Village. Drinkwatervoorzieningen, riolering en afvalwaterzuivering zijn in slechte staat of ontbreken zelfs helemaal. Bij zo veel extra huizen moeten die voorzieningen 
worden aangelegd of worden uitgebreid. Voor zo‘n ‘n grote operatie is een lange termijn strategie nodig en daaraan is tijdens het verblijf van de delegatie hard gewerkt. Onderdelen van de strategie zijn een duurzame afvalwaterinzameling en -zuivering die kunnen bijdragen aan een oplossing voor het drinkwatertekort en voorzien in de energiebehoefte, het inzamelen van het afvalwater via een rioolstelsel of lokale verwerking, energie door biogaswinning uit slib en gebruik van slib in de landbouw. Het hele project gaat 10 jaar in beslag nemen. 

Tijdens het bezoek is de delegatie naar de slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht geweest en naar ‘het toilet van de toekomst‘ in Sneek. Er is een sterke basis is gelegd voor de wederzijdse uitwisseling van kennis. Er is hard gewerkt aan de strategie en de eerste lijnen ervan zijn duidelijk geworden. Men kijkt uit naar verdere samenwerking bij de komende missie in Zuid-Afrika. Het nieuwe waterproject van start.

In de tweede helft van juni 2011 ging het nieuwe waterproject van start. Het gaat over sanitatie, afvalwaterzuivering en hergebruik van water. Die combinatie zorgt voor belangrijke verbeteringen in de leefomstandigheden van mensen op het allerlaagste niveau in de zusterstad van Leiden, terwijl het tegelijk voorop loopt in de technologische ontwikkelingen voor verstandig waterbeheer. Nederland en Zuid Afrika gaan daarin nauw samenwerken. De delegatie van het hoogheemraadschap en de gemeente Leiden aan Buffalo City was bedoeld om de fundamenten voor die samenwerking te leggen. Daarin is men uitstekend geslaagd. De delegatie werd de eerste dag al onthaald door de kersverse Burgemeester, en legde daarna de contacten met alle andere betrokkenen die een rol van belang kunnen spelen in het project. In november is er een vervolgbezoek, en daarna zullen enkele ambtenaren uit Zuid Afrika een paar maanden meelopen in Nederland om de fijne kneepjes in de vingers te krijgen, en tegelijk hun eigen inzichten en ervaringen over te dragen .

De verwachtingen in Buffalo City zijn hooggespannen, zo bleek uit de berichten in de media.

http://www.buffalocity.gov.za/news2011/jun/jun29_leidenvisit.stm,  

Op dit moment is water het enige grote project met Buffalo City. Daarnaast loopt het scholenproject dat afgelopen jaar succesvol gestart is. De verwachting is dat het Safe Park project in Duncan Village in oktober kan beginnen. Deze zomer vindt bovendien opnieuw een Keys for Kids project plaats. Funiwe Highschool krijgt laptop en projector

Door de gulle schenking van Anneke Boot (zie eerder bericht op website), werd op 9 november in het stadhuis van Buffalo City een laptop en een projector op feestelijke wijze overhandigd aan de leerlingen en de leraren van de Funiwe Highschool. Burgemeester Zukiswa Ncitha zei in haar toespraak dat Buffalo City Metro de gift bijzonder waardeert: "Dit is opnieuw een bewijs van de succesvolle wijze waarop Leiden en Buffalo City samenwerken!" 
Zie: http://www.buffalocity.gov.za/news2011/nov/nov11_school_resources.stm


Gulle donatie voor school in Zuid-Afrika

Anneke Boot, senior beleidsmedewerker bij OCW, besloot bij haar afscheid op 30 juni 2011 in plaats van cadeaus geld te vragen. Collega‘s konden een bedrag overmaken of cash doneren tijdens de afscheidsreceptie. Het behaalde bedrag is door Anneke verdubbeld. Zij heeft aangegeven het geld te willen besteden aan de aanschaf van pc‘s en internettoegang voor de Secundary School Funiwe in King William‘s Town, gemeente Buffalo City. Deze school heeft een partnerschap met het Leidse Bonaventura college, vestiging Boerhaavelaan. Anneke Boot is na een bezoek aan Zuid-Afrika onder de indruk geraakt van het grote gebrek aan leermiddelen bij de meeste scholen en besloot haar steentje bij te dragen. Anneke, namens de docenten en leerlingen van Funiwe: Bedankt! 

Voelt u ook wat voor het idee om in plaats van cadeaus geld te vragen voor een dergelijk goed doel waarbij het bestuur van de Leidse stedenband zorgt voor ondersteuning en bewaking van het project? 
Neemt u dan contact met ons op: info@leidenbuffalocity.nlKeys for Kids terug uit Zuid-Afrika

De Leidse jongeren die de afgelopen weken gewerkt hebben aan een onderkomen voor straatjongeren in Buffalo City zijn  veilig aangekomen op Schiphol, waar een emotioneel weerzien plaatsvond met ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen, die gekomen waren om hen te verwelkomen. 

De jongeren hebben op het terrein van Glen Stella een geweldige klus geklaard. Bijgaande foto toont het gebouw, dat van binnen helemaal geverfd is en ingericht  voor een groep straatjongeren die hier tijdelijk hun onderkomen vinden.  Op vrijdag 12 augustus vond de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van de burgemeester van Buffalo City. Zie ook www.keysforkids.nlIsibindi - Safe park project in Duncan Village

Dit is een project voor wezen en kinderhuishoudens in de sloppenwijk van Buffalo City. Het Safe Park project werd voor 3 jaar (t/m juli 2015) met hulp van externe fondsen gefinancierd. Vanaf juli 2015 t/m maart 2016 vond nog extra financiering plaats.

Als gevolg van de HIV/Aids epidemie groeit het aantal wezen en kinderhuishoudens in Zuid-Afrika schrikbarend. In Duncan Village is het probleem groot, omdat er tot voor kort geen erkend sociaal maatschappelijk werk aanwezig is om deze kinderen te ondersteunen. Met dit project worden enerzijds sociaal maatschappelijk werkers opgeleid voor de zorg aan huis, anderzijds wordt een veilige plek voor de kinderen gerealiseerd - een Safe Park. In het Safe park worden kleine kinderen overdag opgevangen, als hun oudere broers of zusjes naar school gaan. Oudere kinderen kunnen hier leren hoe ze met geld moeten omgaan of hoe ze een groentetuintje kunnen aanleggen en ze krijgen hulp bij huiswerk. 

Het Safe Park ligt in het hart van Duncan Village, waar met behulp van Leiden eerder al een voetbalveld is aangelegd en moestuinen. Er is een school vlakbij en het Community Support Centre is er dicht in de buurt. Het project is tegelijk een werkgelegenheidsproject voor de vrouwen uit de sloppenwijk, die opgeleid worden in maatschappelijk werk. De trainingen worden verzorgd door de NACCW (National Association of Child Care Workers). Dat betekent dat zij na hun opleiding betaald worden vanuit het Department of Social Development van de provincie (Eastern Cape).

U kunt ons helpen met een donatie. Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 65 INGB 0005 334529 van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City o.v.v. Safe Park voor Duncan Village. Aangezien de Stedenband Leiden-Buffalo City een ANBI-status heeft, zijn uw donaties bij de belastingdienst aftrekbaar.

Met uw steun krijgen de weeskinderen van Duncan Village weer een beetje kans op een toekomst.


Buffalo City een metro

Buffalo City heeft sinds de verkiezingen van 18 mei 2011 de status verkregen van metro. Die status houdt in dat Buffalo City meer zeggenschap heeft gekregen op het terrein van bouwverordeningen, toerisme, het stedelijk vliegveld, recreatie, dienstverlening op het gebied van gezondheidszorg, openbaar transport, begraafplaatsen, stranden, water, sanitatie en algemene stedelijke planning. Daarmee liggen er tal van mogelijkheden om de economische en sociale ontwikkeling in Buffalo City te verbeteren en kansen voor duurzaamheid op te sporen. En dat is hard nodig in een stad waar de werkloosheid in de townships meer dan 60% bedraagt en de informele economie dominant is. .In oktober 2011 is in Buffalo City een economische conferentie gepland. 
Lees meer.. 
www.buffalocity.gov.za/news2011/may/may24_metro_opportunities.stm

Naast Mangaung, Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, Nelson Mandela Bay, eThekwini en Kaapstad is Buffalo City nu de 8e metro in Zuid-Afrika. 

Overhandiging brochure stedenband Leiden-Buffalo City aan wethouder

21 november

Leiden – De stedenband Leiden – Buffalo City toont ondernemerschap. Na een eerste verkenning met het bedrijfsleven over vormen van samenwerking, zowel hier als in de Zuid-Afrikaanse zusterstad, volgt nu de eerste weerslag daarvan.

Op 21 november overhandigde Peter Dordregter, de voorzitter van de Stichting Stedenband Leiden - Buffalo City aan wethouder Jan-Jaap de Haan de uitkomsten van de onlangs gehouden werkbijeenkomst met Leidse ondernemers. De interactieve brainstorm vond plaats op 22 september en was georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en BV Leiden. De bijeenkomst leverde veel ideeën en inspiratie op voor mogelijke samenwerking met de zusterstad op het gebied van economie en werkgelegenheid.

De stedenband wil deze brochure gebruiken om verdere stappen te bespreken met de medeorganisatoren, organisaties en de gemeente Leiden. Een Engelse versie is al naar Buffalo City gestuurd.


HeroriŽntatie activiteiten stedenband

De afgelopen jaren heeft Leiden drie grote projecten uitgevoerd met Buffalo City. Deze projecten werden via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betaald vanuit het budget dat het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks ter beschikking stelde. Eind december 2010 heeft de Tweede Kamer besloten om de financiering voor de nieuwe gemeentelijke VNG-projecten ten gunste te laten komen aan een internationaal Aidsfonds. Dit besluit betekent voor de stedenband dat er in ieder geval in 2011 geen nieuw VNG-project kan worden aangevraagd. Het stedenbandbestuur is inmiddels gestart met het in kaart brengen van andere mogelijkheden om projecten in Buffalo City op te zetten. Zo wordt onderzocht of er in Leiden draagvlak is voor projecten met Buffalo City op het terrein van economische ontwikkeling, sport, kunst en cultuur, veiligheid, educatie, water en een vervolg op HIV/Aids. 

In september organiseert de Stedenband daarom met medewerking van de Kamer van Koophandel en de BV Leiden een Stedenband Café. Deze bijeenkomst is bedoeld als een nadere kennismaking van ondernemers met Buffalo City en de stedenband. Tijdens het platform komt aan de orde welke commerciële kansen er in Zuid-Afrika voor ondernemers liggen en hoe zij daarmee tegelijk een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. wij hopen natuurlijk dat dit een aantal mooie nieuwe projecten oplevert waarmee we de komende jaren samen met Buffalo City aan de slag kunnen.ďTo keep the flame burningĒ Ė Twinningscholen Buffalo City-Leiden

Tijdens een bezoek van stedenband-vicevoorzitter Jos Hemelaar aan Buffalo City woonde hij een bijeenkomst bij van vertegenwoordigers van lokale scholen die een twinning-school in Leiden hebben. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Buffalo City, konden de schoolvertegenwoordigers hun ervaringen uitwisselen en samen overleggen. Onderwerpen die ter sprake kwamen, waren bijvoorbeeld het ontbreken van internet op school en het gebrek aan leerkrachten. Maar ook het bezoek van leraren van Leidse scholen, afgelopen oktober, werd enthousiast besproken. Het idee om bijeenkomsten met schoolvertegenwoordigers te organiseren, heeft de gemeente Buffalo City opgepikt tijdens een bezoek in Leiden. Jos Hemelaar berichtte op deze bijeenkomst over de activiteiten van de Leidse scholen en ontving brieven en prachtige tekeningen voor de twinningscholen in Nederland.

Nieuwjaarsbijeenkomst Leidse stedenbanden

Op zondag 16 januari kwamen de besturen van de vier Leidse stedenbanden en hun partners in de stad samen om bij een hapje en een drankje gedachten uit te wisselen, kennis met nieuwe leden te maken en op het nieuwe jaar te toosten. De stad Leiden onderhoudt vier stedenbanden: met Buffalo City in Zuid-Afrika, met Juigalpa in Nicaragua, met het Engelse Oxford en het Poolse Torùn.

Nieuwe drop off-points in Buffalo City

In de afgelopen maanden zijn in Buffalo City op verschillende plekken nieuwe drop-off points gebouwd. Drop-off points zijn plekken waar het vuilnis makkelijk door de vuilniswagen opgehaald kan worden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit een betonplaat, waarop het afval wordt achtergelaten en die met bezems en scheppen kan worden gereinigd. Tot nu toe werd het afval door gebrek aan faciliteiten vaak in de berm gestort en was het voor de gemeente moeilijk om dit op te ruimen. Inmiddels wordt van de nieuwe drop-off points druk gebruik gemaakt.
De drop-off points vormen onderdeel van een afvalplan voor Buffalo City dat in samenwerking met de Leidse gemeentelijke afvaldienst is gemaakt en dat mede door de VNG is gefinancierd. De gemeente van Buffalo City investeert in dit project door voorlichtingscampagnes voor de bewoners te geven, gratis vuilniszakken uit te delen en financiële middelen voor nog meer drop-off points vrij te maken.

Zuid-Afrikaanse belangstelling voor Leidse scholen

Councillor Dinesh Vallabh en Diana Machielse van het Vlietland collegeVan 20 tot 25 september 2010 bracht een delegatie uit Buffalo City een bezoek aan vijf Leidse scholen. Deze scholen gaan samenwerken met vijf scholen aan de andere kant van de wereld. Leerlingen wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe hun leven eruit ziet, wat hun verwachtingen zijn, wat belangrijk voor hen is, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen en nog veel meer. Die uitwisseling kan via Hyves, per mail of, als de school in Zuid-Afrika nog geen internet heeft, gewoon ouderwets per brief. Jongere leerlingen, die nog niet zo vaardig zijn met de pen, maken tekeningen. Ze krijgen prachtige tekeningen en brieven terug. Zo ontwikkelen ze zich tot echte wereldburgers. Op dit moment hebben de volgende Leidse scholen een partnerschap: Morskring, Bonaventura college, Da Vinci college, Vlietland college en ROC. Scholen die belangstelling hebben voor zo‘n samenwerking in de toekomst, kunnen contact opnemen met Marieke van Winden, info@leidenbuffalocity.nl.

Op de foto: Councillor Dinesh Vallabh en Diana Machielse van het Vlietland college

Informatiemiddag en veiling

Op zaterdag 26 maart 2011 organiseerden Ellen’s Children Fund en het stedenband-project Keys for Kids met medewerking van studenten van het leerbedrijf "NEWb" van Hogeschool InHolland/Den Haag een informatiemiddag en veiling. Deze bijeenkomst, omlijst door meeslepende Afrikaanse klanken, lekkere hapjes en drankjes en een leuk programma voor kinderen, was een groot succes!
De voorzitter van ECF, Wiert-Jan de Raaf gaf een presentatie over de achtergrond en doelen van deze stichting en Marieke van Winden en Jean Plouvier lichtten de projecten van Keys for Kids toe. Een professionele veilingmeester veilde uiteenlopende producten en diensten die gratis ter beschikking waren gesteld door diverse Leidse en Haagse ondernemers en privépersonen. Zo kon er geboden worden op zaken zoals hotelarrangementen, schoonheidsbehandelingen, juridische hulp, een zangles, wijnpakketten, een kinderfiets, toegangskaarten voor een voetbalspel van Ado Den Haag, en nog veel meer. Er was veel belangstelling voor de 35 kavels en er werd flink tegen elkaar opgeboden. De bijeenkomst werd afgesloten met de bekendmaking van het totaal bijeengebrachte bedrag dat Ellen’s Children Fund schenkt aan Keys for Kids voor de financiering van het nieuwe project Glen Stella II: De veiling en het Rad van Fortuin hebben meer dan 4300 euro opgebracht!
Keys for Kids wil alle medewerkende en biedende partijen van harte bedanken!

Bijzondere samenwerking smaakt naar meer
Leiden, 26 september 2011
De stedenband Leiden-Buffalo City en Leidse bedrijven en instellingen hebben de handen ineen geslagen. Een verkenning tussen BV Leiden, de Kamer van Koophandel (afdeling Rijnland) en de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City levert mogelijke vormen van samenwerking en investeringen op met en in de Zuid-Afrikaanse zusterstad.
Eind vorige week vond een in een intieme sfeer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland een eerste bijeenkomst plaats met ondernemers en vertegenwoordigers van een aantal (culturele) instellingen. De stedenband en het hoogheemraadschap werken al jaren nauw samen in zusterstad Buffalo City. De bijeenkomst was op initiatief van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City en in nauwe samenspraak met de ondernemersvereniging BV Leiden en de Kamer van Koophandel georganiseerd.
De uitvoering van deze eerste marktverkenning was in handen gegeven aan Value Agency, een bureau dat zich toelegt op initiatieven die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Value Agency heeft veel ervaring met het ontplooien van kansrijke activiteiten op het terrein van duurzaamheid, eerlijke handel en milieu, terwijl deze werkwijze voor de stedenband niet alleen bijzonder is, maar ook volstrekt nieuw.
Tegen de achtergrond van (nieuwe) bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, op zowel lokaal als landelijk niveau, en de wens van het bestuur van de stichting om meer draagvlak in de samenleving te creëren voor het werk in de stedenband, zocht de stedenband toenadering tot het Leidse bedrijfsleven. Die past ook in de filosofie van de rijksoverheid, die vormen van internationale samenwerking meer op economische leest (‘more profitable’) wil schoeien.
Voorzitter Peter Dordregter van de stichting is zeer verheugd over de samenwerking met ondernemers. ,,Zonder de steun van BV Leiden en de Kamer van Koophandel was dit niet mogelijk geweest. Zij hebben ons ongelooflijk geholpen.’’
De twee ondernemersorganisaties zien ook potentie. ,,Mijn boodschap bij BV Leiden is inspireren, verdiepen en vooral ook doen’’, zegt de voorzitter, Reinier Asberg, tevens compagnon bij Huschka Beveiliging. ,,Aan dit soort initiatieven werken we vanzelfsprekend mee’’, zegt directeur Bastiaan de Roo van het regiokantoor Rijnland van de Kamer van Koophandel. Hij verwijst naar de succesvolle handelsmissies die de Kamer in de voorbije jaren naar verre landen organiseerde.
Zuid-Afrika en zusterstad Buffalo City bieden het bedrijfsleven ook veel perspectief, aldus voorzitter Dordregter van de stichting. ,,Zuid-Afrika is, hoewel ook nog steeds een ontwikkelingsland, een van de grotere economieën van de wereld. En Buffalo City is geen onbeschreven blad, met een zeehaven, industrie en een welwillend lokaal bestuur met veel bevoegdheden.’’
,,Bij ons begint eigenwaarde met een eigen inkomen’’, benoemt Dordregter een belangrijke drijfveer in het werk van de stichting. ,,En de stedenband wil nieuwe markten ontginnen.’’ De stichting verkent – buiten economie – ook vormen van samenwerking op het gebied van sport, cultuur en veiligheid.
Op de bijeenkomst bij het hoogheemraadschap onderzochten vertegenwoordigers van de stedenband en het bedrijfsleven op speelse wijze welke economische initiatieven kansrijk zijn. Daaruit kwam naar voren dat het exporteren (en kapitaliseren) van kennis en kunde zinvol wordt geacht, en het Leidse bedrijfsleven en de stedenband elkaar kunnen helpen bij agrocultuur, waterbeheer, volkshuisvesting en recycling.

Voor meer informatie, of voor een gesprek met de vertegenwoordigers van de stedenband, BV Leiden of de Kamer van Koophandel, kunt u contact opnemen met Marjan de Jonge, secretaris van het bestuur van de stedenband (071-5141720) of met Robbert Minkhorst, bestuurslid pr (06-53604077).


Nieuw talent voor Buffalo City

Als hanggroep intimideer je de buurt met overlast. Ben je een potentiële haard voor (kleine) criminaliteit. Hoe voorkom je (verder) afglijden, en wat is de link met de stedenband Leiden – Buffalo City?
Van de delegatie uit Zuid-Afrika die deze week in Leiden verblijft, bezocht een deel op 21 september voetbalclub Roodenburg in Leiden – Noord. Het zenuwcentrum van het Leidse jongerenproject Talent on Playground (TOP), de successor van Thuis op Straat.
TOP richt zich op hangjongeren op zes plekken in de stad, in wijken als De Mors, De Kooi en de Slaagwijk. Een kwetsbare, moeilijk bereikbare groep. Projectleider en initiatiefnemer Robin van Wieringen dringt hun sociale structuur binnen, ‘wordt vriendjes’ en laat ze sporten. Daarna is verdere hulp en begeleiding mogelijk, leidend tot bijvoorbeeld een baan, een huis of een opleiding.
Van Wieringen, zelf oud-speler van het eerste elftal van Roodenburg, probeert de ‘leider’ van de groep voor zich te winnen. Van hem maakt hij een ‘talent’, een rolmodel voor de rest van de groep. En is hij ook geschikt voor die taak, dan kan Van Wieringen hem (,,Het zijn eigenlijk altijd jongens’’, aldus de Leidenaar, ,,meisjes veroorzaken nauwelijks problemen’’) een vrijwilligersvergoeding aanbieden (1500 euro per jaar). ,,Ik praat veel met ze. Wat verwacht je van het leven? Wat vind je van je leven? Dat soort vragen’’, vertelde de projectleider woensdag. Eén van zijn oorspronkelijke talenten is inmiddels bij hem in dienst.
Talent on Playground wordt als een succes beschouwd, al wordt veel waardering aan Van Wieringen zelf toegeschreven, die met zijn energie, bevlogenheid en onorthodoxe aanpak veel bereikt. Na vier jaar heeft hij gemerkt dat de overlast in de buurt binnen vier weken weg is, jongeren zelfredzamer (en bewuster) worden. Soms gaat het ook nog mis: één van de jongeren pleegde een gewapende overval op een tankstation. Probleem voor Van Wieringen is dat de financiering na dit jaar stopt. Hij zoekt naar nieuwe geldbronnen.
Sport, andere activiteiten en (zelf)bewustzijn: dat is waar zich het nieuwe programma van het HIV/Aidsproject van de stedenband Leiden – Buffalo City op richt. In Duncan Village, een van de (grote) sloppenwijken in de Zuid-Afrikaanse gemeente, draait het ook om moeilijke, kwetsbare en potentieel gevaarlijke groepen jongeren. De stedenband wil deze jongeren begeleiden, laten sporten én bewust maken van de risico’s van aids, de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in het land – zeker in sloppenwijken.
In het clubhuis van Roodenburg waren namens het HIV/Aidsproject Shaun Petzer (Buffalo City) en Marjan de Jonge (Leiden) aanwezig. Ook de burgemeester van Buffalo City, Zukisa Faku, luisterde mee. Andere toehoorders waren stedenbandcoördinator Muriel Bosman van de gemeente Leiden en enkele bestuursleden van de Stichting Stedenband Leiden – Buffalo City.
De Jonge en Petzer proberen Van Wieringens ervaringen en werkwijze te koppelen aan het Zuid-Afrikaanse programma. Voor het project is ontwikkelingsgeld beschikbaar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Wethouder De Wit ondertekent MoU in Buffalo City

Wethouder De Wit heeft op 17 november 2010 de Memorandum of Understanding voor de periode 2011- 2015 met de Leidse zusterstad Buffalo City (Zuid-Afrika) ondertekend.

Leiden heeft sinds 1998 een officiële stedenband met Buffalo City, Zuid-Afrika. In het kader van deze stedenband wordt een aantal projecten uitgevoerd die als doel hebben het lokale bestuur te versterken in de strijd tegen armoede. Leidend voor de uitvoering is City Wide Approach, waardoor diverse Leidse organisaties, scholen maar ook gemeentelijke afdeling betrokken zijn bij een of meerdere projecten in Buffalo City. Daarnaast zijn er meer dan 100 vrijwilligers uit de stad actief, met name voor en door het jongerenproject Keys for Kids. De financiering hiervoor komt van Nederlandse subsidieverstrekkers en Leidse bedrijven, instellingen en particulieren.

Voor de uitvoering van de projecten en de manier waarop Leiden en Buffalo City samenwerken, zijn afspraken vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). De huidige MoU eindigt in 2010. Omdat het voor het verkrijgen van subsidies een voorwaarde is dat er een MoU is, is het noodzakelijk een nieuwe MoU aan te gaan voor de periode van 2011-2015. Deze periode is gelijk aan de duur van de nieuwe subsidieperiode en de looptijd van de Millenniumdoelencampagne.

Foto: Wethouder Frank de Wit feliciteert zijn collega wethouder Dikimolo

Feestelijke opening Glen Stella-Campus

Drie weken klussen van Keys for Kids-afgevaardigden uit de stad Leiden werd op vrijdag 20 augustus beloond: In East London werd de Glen Stella-Campus, een nieuw opvanghuis voor meisjes met een bijzonder moeilijk verleden, feestelijk geopend.
Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>