Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, klik hier!


Stichting Stedenband Leiden Buffalo City

Leiden voelt zich al tientallen jaren betrokken bij de ontwikkelingen in Zuid Afrika. In de jaren tachtig was de gemeente zeer actief tegen de Apartheid in Zuid Afrika via de Lokale overheden Tegen Apartheid (LOTA). Na de omwenteling in 1994, in de periode dat de apartheid werd afgeschaft en Nelson Mandela tot president werd verkozen, zette Leiden zich in voor de wederopbouw van het nieuwe Zuid Afrika. De officiële stedenband bestaat sinds 1998, aanvankelijk met de stad East London en na de gemeentelijke herindeling dus Buffalo City.

Wat doen wij?
De stichting onderhoudt, initieert en coördineert contacten tussen de twee steden en een aantal lopende projecten in de Zuid-Afrikaanse stad, in samenwerking met de gemeente Leiden en andere partners zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland. De City Wide Approach methode is daarbij het uitgangspunt.
Samen met Buffalo City wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor de problemen die spelen.
Momenteel worden er vier grote projecten uitgevoerd: Watermanagement, afvalmanagament, HIV/AIDS en Keys for Kids. Ook wordt momenteel hard gewerkt aan de scholentwinning.

Millenniumdoelen
Met ons werk willen wij een zinvolle bijdrage leveren aan het bereiken van de Millenniumdoelen, die landen wereldwijd zich ten doel hebben gesteld. In 2015 moeten de levensomstandigheden van kinderen, onderwijs, gezondheid, de positie van vrouwen, eerlijke handel en leefomgeving, verbeterd zijn. Misschien lijkt ons werk maar een kleine druppel, maar onze druppel kan anderen doen volgen en inspireren, en zo vormt onze druppel aanleiding tot een welkome regenbui!

Uitgelicht:

Nogmaals wordt een nieuw gebouw

mogelijk gemaakt door de 40 dagen actie van de gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum lees meer >>>